VLAM – 30/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een lerares die voor de klas staat en op het bord rekensommen noteert. Ze richt zich tot haar klas voor de oplossing. Ze gaat naast een leerling staan die aan het dagdromen is en vraagt hem de oplossing te geven. De jongen kijkt naar het bord en zegt: negentig. Vervolgens kijkt hij naar haar boezem en vervolgt zijn antwoord met “C”. De lerares kijkt met een bedenkelijke blik en zegt: Juist ja.
Vervolgens zien we het jongetje vis eten. Vrouwenstem en tekst “Slimmeriken eten vis.”
Vrouwenstem: “Doe mee aan de grote lekkere vis kwis. Ga naar uw viswinkel en win een slimme labtop. Euh… alleen voor slimmeriken.” Vervolgens verschijnt op het scherm: www.visinfo.be VLAM.

Motivering van de klacht(en)

Aangezien de Jury geïnformeerd werd over het feit dat er verschillende mondelinge reacties waren betreffende deze spot, heeft zij beslist terzake een dossier te openen en deze spot op haar eerstvolgende vergadering te onderzoeken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot vorig jaar reeds werd uitgezonden, zij het in een iets langere versie.
Hij legde uit dat deze campagne tot doel heeft de aankoopfrequentie van verse vis te verhogen bij de low users. Primaire doelgroep zijn gezinnen met jonge kinderen waar het visverbruik relatief laag ligt. Hij legde tevens uit dat het reclamebureau de opdracht had gekregen een familie-campagne te ontwikkelen die zowel ouders als kinderen zou aanspreken. Door het bureau werd het concept “van vis wordt je slim” voorgesteld, dit concept blijkt gebaseerd te zijn op een oud volksgezegde. Echter uitgaande van de FEVIA code heeft de adverteerder gevraagd om de slogan aan te passen, dit om te vermijden dat er in de spot een causaal verband zou gelegd worden tussen het eten van vis en intelligentie. De slogan werd bijgevolg aangepast tot “slimmerikken eten vis”. Hij lichte tevens toe dat uit marktonderzoek is gebleken dat deze spot uitermate herkenbaar was en ten zeerste geapprecieerd werd door de kijker. Tenslotte liet hij tevens een nota geworden mbt de nutritionele –en gezondheidsaspecten van vis.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de slogan aangepast werd naar “Slimmerikken eten vis” teneinde te vermijden dat er een causaal verband zou gelegd worden tussen het eten van vis en intelligentie. Zij heeft tevens kennis genomen van de meegedeelde informatie betreffende de nutritionele eigenschappen van vis en is de mening toegedaan dat de spot in kwestie niet van aard is om te misleiden omtrent de voordelen verbonden aan het verbruik van vis.
Anderzijds heeft zij vastgesteld dat deze spot een duidelijk humoristisch karakter vertoont, hetgeen in casu met zich brengt dat vermeden wordt dat het grote publiek de spot letterlijk zou opvatten. Zij heeft gemeend dat gelet op deze context, de spot niet onfatsoenlijk of seksistisch overkomt en niet van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Vis
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2005