VLAM – 21/04/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont 2 kinderen die aan een gedekte tafel zitten. Een volwassen persoon komt een warme schotel op tafel zetten en de kinderen kijken vrolijk op, waarna men een mannenstem hoort die zegt: “Laat ons gedenken dat dit vlees streng werd gecontroleerd, dat het gezond en voedzaam is, rijk aan eiwitten, vitaminen,… voor het milieu en diervriendelijk geproduceerd en dat dit vlees heerlijk, mals, sappig en vol smaak is. Iedereen smakelijk.” Terwijl deze mannenstem spreekt ziet men dat de kinderen zich vervelen en uiteindelijk met hun hoofd in hun bord in slaap vallen. Pas op het einde van de toespraak worden ze wakker. Een bord gevuld met rundvlees, groenten en aardappelen wordt in beeld gebracht.
Mannenstem en tekst: “ Meritus, op de rooster gelegd en goedgekeurd”. Hierbij hoort men de kinderen lachen.

Motivering van de klacht(en)

Het is niet bewezen dat vlees gezond is, want het kan aanleiding geven tot osteoporose wegens het teveel aan dierlijke eiwitten. Deze reclame moet gebannen of bijgesteld worden, bijvoorbeeld door toevoeging van “kan schadelijk zijn voor de gezondheid” teneinde de bevolking te informeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat Meritus een IKB-systeem (integrale ketenbewaking) is met bovenwettelijke normen, o.m. op het vlak van voedselveiligheid en dierenwelzijn en bezorgde een uitgebreide documentatie over de plaats van vlees in een gezonde en evenwichtige voeding. Hij bevestigde dat het voeren van een kwaliteitsbeleid onder de decretale opdracht van VLAM ressorteert en dat zijn reclameboodschappen passen binnen de boodschappen van algemeen nut gezien er gewerkt wordt rond kwaliteitssystemen en labels die de kwaliteit van de producten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij borgen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot geen reclame maakt voor vlees in het algemeen, doch voor vlees met het betreffende Meritus-label, zijnde een kwaliteitslabel dat garanties biedt op het vlak van voedselveiligheid. Rekening houdend met de meegedeelde informatie en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en / of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: rundsvlees
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2005