VLAM – 10/06/2015

Beschrijving van de reclame

De website “melkeenkrachtvandenatuur.be” bevat onder meer de volgende rubrieken, met telkens meer informatie:

“Waarom melk een Kracht van de Natuur is.
Melk bevat tal van voedingsstoffen, waar de mens op elke leeftijd behoefte aan heeft. Maar dat niet alleen: er is ook een fenomeen dat wij de Melk Matrix noemen: alle elementen in melk werken samen en versterken elkaar. Zo hebben zij samen een effect dat groter is dan de som van de delen. Met elk glas melk geniet je van de Kracht van de Natuur.

Een Kracht van de Natuur
Melk is rijk aan calcium. Dat is bekend. En calcium is nodig voor sterke botten en tanden. Maar wist je dat melk van nature ook een goede bron is van andere essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, fosfor, kalium, vitamine B2 en B12? Deze natuurlijke mix van voedingsstoffen in melk is uniek en draagt als onderdeel van een gezonde voeding bij tot een goede gezondheid.

Van nature een goede bron van essentiële voedingsstoffen
Werken, leren, spelen, sporten… elke dag zit boordevol activiteiten. Melk bevat veel goeds om jou en je gezin te helpen de drukte van de dag door te komen. Vertrouw op de natuurlijke kracht van melk.

Melk, voedingswaarde en gezondheid
Evenwicht en variatie zijn de sleutels tot een gezond voedingspatroon. De afgelopen decennia is het voedingsaanbod sterk uitgebreid en binnen ieders bereik. Maar dat heeft ook gezorgd voor een nieuw fenomeen: keuzestress. Kan meer terugkeren naar de “basics” een stukje van de oplossing zijn?”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager biedt deze campagne misleidende, onjuiste en onvoldoende informatie.

Op de website staat onder meer als missie ‘het verspreiden van relevante informatie’, maar de campagne geeft niet aan dat:
- Volwassenen moeilijkheden kunnen ondervinden bij het verteren van melkproducten door een tekort aan het enzym lactase;
- Koemelk de oorzaak kan zijn van prostaatkanker bij mannen (in landen waar geen dierlijke melk wordt geconsumeerd, is er minder dan 1% prostaatkanker);
- Er vitamine D nodig is om calcium te fixeren;
- Calcium afkomstig van groenten veel gemakkelijker is voor het lichaam om te absorberen.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vestigde er in het algemeen de aandacht op dat het hier gaat om een door de EU mede gefinancierde campagne die in 7 landen loopt.
In de Europese reglementering die aan de basis ligt van deze promotie-programma’s is voorzien dat alle gezondheidsinformatie die in de programma’s opgenomen wordt steeds ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde instantie van de lidstaat.
Voor België is dit de FOD Volksgezondheid. De gezondheidsinformatie die in de campagne aan bod komt werd dan ook, zoals voorgeschreven, voorgelegd aan en goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.

Vervolgens reageerde de adverteerder op de specifieke elementen van de klacht:

- De voedingsinformatie van VLAM sluit aan bij de algemene voedingsaanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek die gebaseerd zijn op de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van België bestemd voor de gezonde bevolking.De verspreide voedingsinformatie dient voor algemeen informatieve doeleinden. Specifieke gezondheidsproblemen moeten steeds worden voorgelegd aan de behandelende arts en eventueel dient een dieetplan op maat te worden uitgewerkt door een diëtist. In Europa blijkt dat naar schatting slechts 10 tot 15 % van de bevolking lactasedeficiënt is, waarbij men echter ook waakzaam dient te zijn voor overbodige en al te restrictieve dieetmaatregelen die uiteindelijk meer kwaad dan goed kunnen doen.

- Het studiewerk van het “World Cancer Research Fund” stelt tot op vandaag dat er geen sterk en eenduidig wetenschappelijk bewijs is dat melk en melkproducten het risico op prostaatkanker verhogen. Bovendien krijgt 68% van de Belgische vrouwen en 32% van de Belgische mannen nog te weinig calcium binnen en haalt slechts 3,4% van de bevolking de aanbeveling voor melk, melkproducten of calciumverrijkte sojaproducten.

- Wie zich aan de algemene aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek houdt, krijgt voldoende van alle essentiële voedingsstoffen binnen, waaronder ook vitamine D.

- Melk en melkproducten zijn een van onze beste natuurlijke bronnen van calcium en brengen behalve calcium bovendien nog andere essentiële voedingsstoffen aan zoals eiwitten, fosfor en kalium die eveneens bijdragen tot een goede botgezondheid. Groenten kunnen helpen om de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid calcium te halen en dragen als onderdeel van een gezonde voeding bij tot een goede botgezondheid. Ze kunnen de aanbevolen 3 glazen melk en 1 sneetje kaas per dag echter moeilijk volledig vervangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de campagnewebsite in kwestie.

De Jury heeft er naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de gezondheidsinformatie die in de campagne aan bod komt, zoals voorgeschreven in de Europese reglementering die aan de basis ligt van dergelijke gezamenlijke promotie-programma’s, werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de voedingsinformatie van de adverteerder aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek die gebaseerd zijn op de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van België bestemd voor de gezonde bevolking.

Rekening houdend met het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de gevolgen van het drinken van melk.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Melk
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/06/2015