VLAM – 08/11/2006

Beschrijving van de reclame

TV spot “Office” toont een man op zijn werk die achter een bureau zit en zijn broodtrommel opent. Op het moment dat hij in zijn boterham met hesp wil bijten, spreekt de boterham hem plots aan: “hey, psstt. Uwen baas gaat u ontslaan, weet gij dat? (waarop de man verbaasd nee antwoordt). Dat valt tegen hé vriend. Ha ha ha. Ze hebben zelfs al ne vervanger.” De man springt verschrikt op daar hij blijkbaar op de schoot van een andere man zit (zijn vervanger).
Tekst: Vertrouw meer op je beleg dan op je baas.
Pack shot en mannenstem: Meesterlyck, heerlijke charcuterie.

TV spot “Workers” toont 2 mannen die in een bestelwagen zitten. Één van hen stapt uit en de andere man blijft in de bestelwagen zitten en opent zijn broodtrommel. Op het moment dat hij in zijn boterham met hesp wil bijten, spreekt de boterham hem plots aan: “hey, psstt. Uwen compagnon is geen echte schilder, dat weet gij toch? Dat is nen dief”.
Op dat ogenblik komt zijn werkmakker aangerend met een bivakmuts over zijn hoofd en een wapen in de hand en roept “GO GO”.
Tekst: Vertrouw meer op je beleg dan op je werkmakker.
Pack shot en mannenstem: Meesterlyck, heerlijke charcuterie.

TV spot “Pregnant” toont een koppel dat samen zwijgzaam aan tafel zit. Op het moment dat de man in zijn boterham met hesp wil bijten, spreekt de boterham hem plots aan: Hey, psstt. Uw vrouw is zwanger, dat weet gij toch hé? Waarop de man verbaasd antwoordt: wat! Ja, ja zwanger (de vrouw staat op en heeft duidelijk al een zwangere buik) Da's een verrassing hé. Ge had maar wat meer thuis moeten zijn”. De man kijkt zijn vrouw met een droevige en teleurgesteld blik aan.
Tekst: Vertrouw meer op je beleg dan op je vrouw.
Pack shot en mannenstem: Meesterlyck, heerlijke charcuterie.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar en walgelijk. Het gaat om een totaal negatieve benadering van de menselijke relaties ten voordele van een charcuterie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling van deze nieuwe campagne erin bestaat om de bekendheid en het imago van het Meesterlyck kwaliteitslabel voor vleeswaren te ondersteunen. Strategisch werd ervoor gekozen om de zuiverheid en eerlijkheid van deze producten in de kijker te stellen zonder het productieproces in beeld te brengen. Creatief ging de keuze uit naar ludieke spots waarin een boterham tot leven komt en de personen in kwestie steeds met de neus op de feiten drukt zonder dat hij daar erg in heeft. De adverteerder benadrukte dat aangezien de situaties telkens erg over de top en ongeloofwaardig zijn, het humoristisch effect opgewekt wordt en de sprekende boterham het absurde van de situatie verder onderbouwt. Hij deelde mee dat uit pretests blijkt dat de consument deze verhaalsfeer duidelijk als allegorisch interpreteert. Via de packshot wordt aan de kijker duidelijk gemaakt dat vleeswaren met het Meesterlyck label, zuivere en eerlijke producten zijn waarop men kan vertrouwen. Via posttests zullen alle spotjes geëvalueerd worden op hun appreciatie bij het publiek en indien zou blijken dat één of meerdere spotjes niet gewaardeerd worden, zal hiermee rekening gehouden worden bij het volgende reclamegeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de spotjes Office en Workers, gelet op het duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter.

Echter wat het spotje met de zwangere vrouw betreft (met als slogan “vertrouw meer op je beleg dan op je vrouw), is de Jury van oordeel dat deze reclameboodschap die voor commerciële doeleinden raakt aan familiale waarden niet van de beste smaak getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Meesterlyck kwaliteitslabel
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  08/11/2006