VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ – 30/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel “Binnenkort zit hij in uw bus” toont het bovenlichaam van een persoon die een witte djellaba draagt met rond zijn middel een soort gordel met een Arabisch opschrift die explosieven bevat. Baseline : “‘s Werelds Zwartboek, vanaf 17 april bij De Standaard”.

Motivering van de klacht(en)

Enkel door de affiche aandachtig te bestuderen kan men zich ervan vergewissen dat de reclame betrekking heeft op een bijlage. Het verband tussen de afbeelding en de dubbelzinnige slogan is choquerend en creëert verwarring tussen Arabier en terrorisme. Dit dagblad respecteert haar informatietaak en haar plicht m.b.t. objectiviteit en de regels inzake reclame-ethiek niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een redactioneel project gaat m.n. dertien bijlagen die de bedoeling hebben om het publiek een beter inzicht te bieden in de wereldproblemen. Hij heeft meegedeeld dat voor de reclamecampagne 4 thema's werden gekozen (moslimfundamentalisme, vervuiling, aids en honger) en het campagnebeeld steeds bestaat uit een harde journalistieke foto en een directe slogan teneinde de lezer te confronteren met de aangesneden problemen. De toon is confronterend, maar niet choquerend. Hij heeft tevens benadrukt dat de reactie ingegeven is door de recente gebeurtenissen in Israël, maar dat deze campagne al maanden voordien gepland was en reeds 10 dagen liep voor een zelfmoordaanslag op een bus. Het verband is aldus toevallig. Hij voegde er tevens aan toe dat dit niettemin de actualiteitswaarde illustreert en hiermee een essentiële functie vervult wordt : nieuws, inzicht en debat.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de meegedeelde informatie en gelet op het journalistieke karakter van de bijlage die aangeprezen wordt en die naar de actualiteit verwijst, was de Jury de mening toegedaan dat deze boodschap geen inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen bevat. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
Product/Dienst: De Standaard/'s Werelds Zwartboek
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/04/2002