VLAAMSE OVERHEID – DEPARTEMENT OMGEVING – 15/01/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “De perfecte klik – Via adopteereendier.be vind je een huisdier dat perfect bij jou past” toont een man op een zetel met twee konijnen naast zich en met zijn hand in zijn broek ter hoogte van zijn riem.
Bovenaan het logo van de Vlaamse overheid en “Vlaanderen is diervriendelijk”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster zag de reclame over diervriendelijkheid op een bus en wist niet waar deze van uitgaat. Zij vond deze prent van een man met een hand in zijn broek met twee konijnen naast zich schunnig en exhibitionistisch.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de campagne voor het dierenwelzijn “Adopteer een dier” van de Vlaamse Overheid met de baseline “De perfecte klik”, verschillende beelden gebruikt van personen met een huisdier dat, zoals op de affiches vermeld, ‘perfect bij hen past’. Op de aangeklaagde afbeelding ziet men een man op een zetel met twee konijnen naast zich en met zijn hand in zijn broek ter hoogte van zijn riem.

De Jury is van mening dat het opzet en de afzender van de campagne duidelijk blijken uit de campagne-uiting.

In deze context is de Jury van mening dat de houding van de man in kwestie niet choquerend of misplaatst is.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat de afbeelding niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

Zij is eveneens van oordeel dat de affiche in kwestie niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VLAAMSE OVERHEID - DEPARTEMENT OMGEVING
Product/Dienst: Campagne Dierenwelzijn “Adopteer een dier”
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/01/2019