VLAAMSE OVERHEID – 21/03/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Bericht voor de eigenaars van zonevreemde woningen. Regularisatie van onvergunde werken. Uiterste datum van
aanvraag : 31 januari 2003”, bevat de advertentie een verklarende tekst gevolgd door de baseline : “Ruimtelijke ordening in Vlaanderen, een zaak van ons allemaal”, met daaronder het logo en telefoon-nummer van de Vlaamse Infolijn.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie wekt verkeerdelijk de indruk dat alle zonevreemde woningen kunnen geregulariseerd worden, terwijl deze regularisatie niet van toepassing is voor zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden. Zelfs de woningen in niet-kwetsbare gebieden die voldoen aan de voorwaarden van het decreet zijn niet zeker dat ze een regularisatie zullen krijgen, gelet op de subjectieve beoordelings-criteria. Deze advertentie moedigt mensen aan om klacht tegen zichzelf in te dienen die, wanneer geen vergunning wordt afgeleverd, zou kunnen leiden tot de afbraak van hun woning.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze mededeling geen verkeerde informatie bevat en geenszins de indruk wekt dat alle bouwovertredingen die op zonevreemde woningen rusten, geregulariseerd kunnen worden. Hij benadrukte dat het bericht de burger er uitdrukkelijk op wijst dat hij zich eerst moet informeren bij zijn gemeente of hij wel in aanmerking komt voor regularisatie en er tevens verwezen wordt naar een telefoonnummer van de Vlaamse Infolijn. Hij benadrukte tevens dat de klacht niet gericht is tegen de verstrekte informatie, maar tegen de regelgeving.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het feit dat het niet tot de bevoegdheid van de Jury behoort om zich uit te spreken over het beleid en de regelgeving aangaande deze problematiek, is zij van oordeel dat de burger door middel van de inhoud van deze advertentie op een voldoende manier geïnformeerd wordt. Daar geen inbreuken op zelfdisciplinaire bepalingen werden vastgesteld, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VLAAMSE OVERHEID
Product/Dienst: Zonevreemde woningen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/03/2002