VLAAMSE OVERHEID – 04/04/2002

Beschrijving van de reclame

Met als slogan “De nieuwe bouwpremies van de Vlaamse overheid. Wie weet zitten ze u als gegoten”, toont een advertentie een jonge dame die in een paskamer een werkbroek aan het passen is en deze toont aan een vriend die op een bank zit. Onder de advertentie wordt vermeld : “€ 7.500 voor wie wil bouwen of verbouwen met een kleinere beurs”, met daaronder een verklarende tekst waarin aangespoord wordt om verdere informatiebronnen te raadplegen, alsook het logo en telefoonnummer van de Vlaamse Infolijn.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie laat allerlei essentiële informatie weg en bevat bovendien ook verkeerde informatie. Er wordt gesteld dat het om premies gaat, terwijl het maar om 1 premie gaat die enkel geldt voor renovatie en niet voor bouwen en evenmin geldt voor een appartement. Er wordt tevens verzwegen dat deze premie enkel geldt voor een woning in de kernsteden, dat ze niet cumuleerbaar is met een sociale lening, dat men minstens 5 jaar in de woning moet blijven wonen en dat er een minimum (10.000 euro) en maximum (24.800 euro) inkomensgrens geldt. Er wordt ook nergens vermeld dat de premie maximum 1/3 van de verbouwingskosten dekt, hetgeen betekent dat men 2/3 van de kosten zelf moet betalen om de premie te bekomen. De werken moeten dus minstens 24.800 euro kosten, zijnde het maximale jaarinkomen, hetgeen een grondige renovatie betekent en dus niet zomaar werken om « mooi ingericht naar eigen smaak » te wonen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het gaat om 2 premies, één voor nieuwbouw en één voor renovatie en dat elk van deze premies kan bekomen worden voor zowel een huis als een appartement. Hij benadrukte dat in de titel reeds wordt aangegeven dat de premies bestemd zijn voor mensen met een kleinere beurs en dat tevens in de bodycopy (Daar behoort u toe, zegt u) wordt aangegeven dat niet iedereen in aanmerking kan komen. Hij benadrukte tevens dat het onmogelijk is om alle voorwaarden op te nemen in de advertentie en dat daardoor trouwens de essentie van de boodschap zou verloren gaan en dat het tevens niet de bedoeling is om de burger al op voorhand af te schrikken met allerlei voorwaarden.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat de advertentie inderdaad onmogelijk alle voorwaarden kan opnemen, maar dat deze toch vollediger zou zijn naar de burger toe indien men op een meer expliciete manier zou laten verstaan dat er voorwaarden verbonden zijn aan het bekomen van deze premie. Zij was van oordeel dat het expliciete gebruik van het woord « voorwaarden » gevolgd door een aanzetting tot het raadplegen van een bijkomstige informatiebron voor verheldering en vervollediging zou kunnen zorgen en heeft obv art. 5 van de IKK code de aanbeveling gedaan om de advertentie in die zin te wijzigen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij bij toekomstige advertenties rekening zal houden met de aanbeveling.

Adverteerder: VLAAMSE OVERHEID
Product/Dienst: Premie verbouwingswerken
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/04/2002