VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ /SPARTA – 09/09/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie van de TV-zender in het weekblad gepubliceerd, biedt een “krabkaart” aan waarmee de kijkers van een TV-spel “Meer dan 500 prijzen per week !” kunnen winnen. De kaart bevat een reeks cijfers waarvan iedere dag drie moeten worden weggekrast, welke tijdens het TV-spel door de presentator worden meegedeeld. De kaart vermeldt tevens een “persoonlijk nummer” dat moet worden doorgegeven op een 0900-nummer wanneer men een prijs gewonnen heeft of teneinde “bijkomende superprijzen” te kunnen winnen door een vraag op te lossen. Het wedstrijdreglement kan op verzoek bekomen worden.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk nu kwam vast te staan dat in 2 tijdschriften identiek dezelfde krabkaart zat met hetzelfde persoonlijk nummer en dezelfde cijfers. Men kan zich afvragen hoeveel identieke kaarten er werden gedrukt. De conformiteit met de wetgeving inzake loterijen en kansspelen moet worden nagegaan.
 

Standpunt van de adverteerder

Nadat de adverteerder om uitleg werd verzocht en zijn aandacht gevestigd werd op het wettelijk verbod van kansspelen en loterijen, liet deze weten dat bij het afdrukken van de kaarten buiten zijn wil om enkele, in aantal zeer beperkte, druktechnische fouten zijn gebeurd, zodat er enkele dubbele “persoonlijke nummers” in omloop zijn geraakt. In geval van “winst” werd met de betrokken winnaars, die zich aanmelden, een regeling getroffen. Wat het wettelijk verbod betreft liet de adverteerder gelden dat hij zich steeds rigoureus aan de voorwaarden houdt en bij wedstrijden steeds een actieve deelname van de kijkers vereist is, waarbij een beroep gedaan wordt op hun vaardigheid en verstand.

Jurybeslissing

De Jury deed de adverteerder de aanbeveling om in de toekomst de nodige maatregelen te nemen teneinde dergelijk incident te vermijden en wees hem op zijn verantwoordelijkheid inzake de correcte naleving van het wettelijk verbod op kansspelen en loterijen, dat bestaat van zodra de toevalsfactor een overwegend element is voor het bepalen van prijzen en prijswinnaars. De klager werd verzocht met de adverteerder contact op te nemen.

Adverteerder: VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ /SPARTA
Product/Dienst: Dag Allemaal - VTM Zomerspel 21l
Media: Magazine
Initiatief: Consument, Jury
Datum afsluiting:  09/09/1999