VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ – 16/03/2010

Beschrijving van de reclame

De reclamefoto op de hoofdpagina van de website van het programma, 'M!LF' beeldt twee mannen af volledig aangekleed, die omringd zijn door drie vrouwen in bikini.

Op de hoofdpagina staat eveneens een filmpje waarin een vrouw een striptease uitvoert. Op geregelde tijdstippen wordt deze door één van de presentatoren onderbroken.

Motivering van de klacht(en)

Vooreerst deelde de klager mee dat de naam van het programma, 'M!LF' (Men! Liberation Front), naar het letterwoord 'MILF' verwijst, dat staat voor 'Mothers I'd like to Fuck', een 'specifieke' vorm van porno. Het is weinig ethisch onder een vermomde vorm porno te promoten via deze reclame - hierdoor wordt de boodschap verspreid en goedgekeurd dat vrouwen lustobjecten zijn, dat het oké is vrouwen te vernederen, dat vrouwen hun plaats dienen te kennen als minderwaardig aan de man en ga zo maar door.

De reclamefoto op de hoofdpagina van de website beeldt twee mannen af niet moeders mooiste en volledig aangekleed, die omringd zijn door drie vrouwen in bikini, die beantwoorden aan het in de maatschappij geldende schoonheidsideaal, in weinig verheven poses, als loutere 'opsmuk' van de reclame. Een man slaat bezitterig zijn arm om het middel van één van de vrouwen.

De reclame staat vol van stereotypes, en verspreidt en veralgemeent zo vooroordelen en boodschappen over gewenste en opgelegde rol/gedrag/uiterlijk van vrouwen en mannen. Ze is seksistisch. De vrouwen, die als 'decoratieobject' dienen ter promotie van het programma, zijn duidelijk minderwaardig aan de mannen die afgebeeld worden.

Seksistische afbeeldingen ondersteunen stereotypen en bestendigen een irrationele indeling van de maatschappij op basis van geslacht. Ze zijn neerhalend.De humor camoufleert en bestendigt zo gemene mechanismen.

De reclameafbeelding weerspiegelt de mening dat vrouwen voorwerpen zijn, ze moeten niet gerespecteerd worden. Die mening vernedert en viseert één welbepaalde groep. Er wordt een gedragsnorm in gesteld.

Op de hoofdpagina van de website staat eveneens een reclamefilmpje voor het tv-programma. Hierin is een vrouw te zien, die een striptease uitvoert. Op geregelde tijdstippen wordt deze door één van de presentatoren onderbroken. Dit verspreidt opnieuw de boodschap dat de vrouw louter een object is, naar believen te manipuleren en gebruiken en onderworpen aan de macht van mannen.

Diverse onderzoeken tonen aan dat seksistische 'humor' helemaal niet onschadelijk is en vijandigheid tegenover vrouwen en discriminatie uitlokt. Het heeft negatieve sociale gevolgen en geeft de sociale interactie mee vorm, zoals hierboven beschreven. Het seksisme zet de standaard, doordat ermee gelachen wordt, lijkt het alsof het aanvaard wordt en dus 'niet erg' is. Dat is het wel.

Deze reclame is seksistisch, en onethisch.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat aangezien de klacht betrekking heeft op de website van het programma “M!LF”, hij eerst de opzet van het programma toelicht. Het programma in kwestie is een comedy programma.

De opzet van het programma is de draak steken met “de nieuwe man”. Op een ludieke en creatieve manier willen de presentatoren met candids, sketches, uitvindingen, spelshows en vox-pops “de nieuwe mannen” omvormen tot zogenaamde “echte mannen”. Zo wordt het programma ook duidelijk voorgesteld in de verschillende televisiemagazines en op de website. En ook de presentatoren benadrukken de humor in interviews.

Over smaak valt niet te twisten – en het programma kent uiteraard zijn voor-en tegenstanders – maar het werd recent in ieder geval genomineerd voor een Vlaamse Televisiester in de categorie “beste comedy –en humorprogramma”.

De adverteerder deelde mee dat de klager specifiek de website van het programma blijkt bezocht te hebben.

De website informeert geïnteresseerde kijkers over nieuwtjes omtrent het programma, geeft hen de mogelijkheid gebruik te maken van een aantal interactieve toepassingen en geeft hen de kans een aantal beeldfragmenten opnieuw te bekijken.

Daarnaast is het voor de adverteerder niet duidelijk of de klacht over de naam van het programma, de foto’s en het filmpje niet eerder betrekking heeft op de inhoud van die website – of het programma - en dus op de redactionele inhoud.

Ongeacht deze bedenking, is de adverteerder van oordeel dat er geen schending is van de reclamewetgeving of de zelfdisciplinaire codes.

De opzet, de beeldfragmenten en de filmpjes op de website zijn volledig in lijn met het programma. Het houdt dezelfde “over the top”-toon aan als het programma. De website toont foto’s en beeldfragmenten uit het programma. De dames die op de homepage van de website staan, zijn ook dames die in het programma voorkomen en dit in net dezelfde kledij.

Op geen enkele wijze wordt hier dus een voorstelling van het menselijk lichaam gebruikt voor een product dat hiermee geen enkel verband houdt. Wat er te zien is in het programma, is ook te zien op de website.

En hoewel er inderdaad een aantal dames getoond worden in een topje en een kort broekje, de kledij die zij eveneens in het programma dragen, wordt erop toegezien dat dit past binnen de context en in ieder geval niet ontaardt in pornografische beelden.

Het programma brengt dit allemaal op humoristische wijze.

De website zet de mannen niet aan om vrouwen te gaan onderdrukken. De adverteerder is het eens met de klager dat de website “volstaat van stereotypes”, maar dat is in de regel de basis van humor.

Op het moment dat er wordt gelachen met het zogenaamde stereotype gedrag van mannen in hun relatie tot vrouwen – waarbij er eerder een spiegel voor de mannen wordt voorgehouden – is het overduidelijk dat dit net als het programma zelf als een grap wordt bedoeld.

De humor is hier een doel op zich.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op de inhoud van de website van M!LF enerzijds en op het programma anderzijds.

De Jury vestigt er de aandacht op dat met betrekking tot websites, haar bevoegdheid zich beperkt tot de reclame-inhoud. Met betrekking tot programma’s is de Jury niet bevoegd.

De Jury heeft vastgesteld dat de website in kwestie inhoudelijk in lijn is met de inhoud van het programma in kwestie en derhalve een verlengstuk van het programma vormt.
De Jury heeft vastgesteld dat de beelden op de website deel uitmaken van de editoriale inhoud van deze website.

Aangezien de JEP enkel bevoegd is voor reclame-inhoud en niet voor editoriale inhoud van websites en zij evenmin bevoegd is voor televisie programma’s, heeft de Jury zich in deze zaak onbevoegd verklaard.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ
Product/Dienst: ML!F
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  16/03/2010