VIVIUM – 02/07/2008

Beschrijving van de reclame

Tekst: Ik ben schizofreen, moet ik nu een groepsverzekering nemen?
Onderaan: Vivium Verzekeringen en uw makelaar beantwoorden graag deze, en al uw andere vragen. Uw makelaar is onafhankelijk en hij kent de verzekeringsmarkt door en door. Hij kan u als geen ander een oplossing op maat bieden voor uw familie, uw patrimonium, en uw inkomensbescherming. Als hij u een VIVIUM verzekering adviseert, doet hij dat dan ook niet zomaar. Hij is zeker van zijn stuk. En u bent zeker van hem. Vivium Verzekeringen en uw makelaar, zeker van elkaar. www.vivium.be

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een onjuiste voorstelling van de psychiatrische ziekte schizofrenie.
Mensen met schizofrene problemen zijn geen rariteiten waarmee men de spot kan drijven.
Het riduculiseren is aanstootgevend voor hen die er mee geconfronteerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze advertentie deel uit maakt van een reclamecampagne waarin ook andere advertenties en spots te zien/te horen zijn (waarvan hij een selectie liet geworden).
Het thema van de campagne is "advies inzake verzekeringsvraagstukken via het onafhankelijke distributiekanaal in samenwerking met VIVIUM". Het beoogde doel is een verhoging van de naambekendheid van VIVIUM.
Het creatieve concept bestaat er in, in eerste fase, de aandacht van de mediagebruikers te trekken door een vraagstelling die eerder humoristisch, vreemd van aard is. In de "body copy" wordt geduid dat alle verzekeringsvragen beter aan een expert terzake kunnen worden gesteld.
Hij benadrukte dat het zeker niet zijn intentie was om in deze campagne bepaalde "doelgroepen" te viseren die met een specifieke aandoening te kampen hebben, wat overigens duidelijk blijkt uit de overige advertenties. De boodschap is dus niet: "bent u schizofreen? neem een groepsverzekering".
Omwille van het feit dat deze campagne niet staat of valt met deze advertentie en rekening houdend met de reactie die deze advertentie oproept, heeft hij besloten deze advertentie met onmiddellijke ingang te schrappen uit zijn mediaplan. Hij verontschuldigde zich jegens alle personen die zich door deze advertentie op negatieve wijze geviseerd voelen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het gebruik van schizofrenie in een reclame ter promotie van verzekeringen en aldus voor commerciƫle doeleinden niet echt getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder beslist heeft om deze advertentie met onmiddelijke ingang uit zijn mediaplan te schrappen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VIVIUM
Product/Dienst: Vivium Verzekeringen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  02/07/2008