VIVA SARA – DPG MEDIA – 03/04/2020

Beschrijving van de reclame

Op www.hln.be, een artikel met als titel “Nuria kijkt naar ‘Blind Getrouwd’: “Nick en Christophe zijn een voorbeeld voor de opgroeiende jeugd’’” en daaronder onder meer “Redactie” en “Bron: Story”. 
Het artikel begint met de volgende tekst: 
“SHOWBIZZ - Blind Getrouwd is aan zijn vijfde jaargang toe, en wie is er beter geschikt om wekelijks haar blik te werpen op de slaagkansen van Cupido en de kandidaten dan Nuria Gilizintinova (31), die in het eerste seizoen met succes gekoppeld werd aan Stijn Van Poucke (41)? Daarnaast laat ze ons in Story ook ongefilterd binnenkijken in haar leven als mama van Victor (bijna 2) en Théodore (5 maanden).” 
en eindigt met “De aanrader van Nuria” met onder meer de volgende tekst: 
“Een kopje thee met een chocolaatje is de perfecte afsluiter van een hectische dag. Ideaal om tot rust te komen. Ik ben een groot fan van de exotische theesoorten van Viva Sara, (…). 
Info: vivasara.be”. 

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een communicatie op www.hln.be. Volgens hem laten ze uitschijnen dat dit een artikel is over de mening van Nuria over de nieuwe koppels terwijl het laatste deel van de tekst puur een reclamepraatje voor Viva Sara is. Hij haalde aan dat er nergens vermeld wordt dat dit een publicitaire publicatie is.  

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het betrokken bedrijf Viva Sara als het betrokken medium DPG Media om een reactie verzocht.  

Het bedrijf Viva Sara deelde mee dat ze naar aanleiding van de klacht gemerkt hebben dat een geïnterviewd persoon hun merk heeft vernoemd bij het geven van een aanrader. Het deelde mee dat dit zonder hen daarvan op de hoogte te stellen gepubliceerd is in Story en hergebruikt in Het Laatste Nieuws.  

DPG Media deelde mee dat dit artikel op hln.be oorspronkelijk verscheen in het weekblad Story, net als hln.be een uitgave van DPG Media nv en dat dit ook blijkt uit de vermelding bovenaan dit artikel (“Bron: Story”). Story heeft een wekelijkse column waarin Nuria, een ex-deelneemster aan het VTM-programma Blind Getrouwd, aan het woord komt. In die column werpt zij haar “deskundige blik” op de belevenissen van de huidige deelnemers aan dat programma. De rubriek bestaat uit enerzijds de column zelf, en anderzijds “De aanrader van Nuria”. De aanrader in kwestie was de thee van Viva Sara. Onder het tekstje met die aanrader stond dan ter info de website van die producent van koffie en thee.  

Het medium deelde tevens mee dat de inhoud van deze Story-rubriek wekelijks overgenomen wordt in de showbizz-rubriek van hln.be en dat het artikel zoals dat op hln.be verscheen qua lay-out duidelijk verschilt van advertenties en van native-advertenties die op dezelfde site verschijnen.  

De vermelding van het bedrijf Viva Sara en zijn producten gebeurde dus op initiatief van de Story-columniste, in een zuiver redactionele context. Viva Sara is geen adverteerder die bij DPG Media gekend is, heeft geen vergoeding ontvangen van DPG Media, en werd eenvoudigweg niet betrokken bij de totstandkoming van dit artikel.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht in dit verband.  

Zij heeft onder meer vastgesteld dat onderaan de titel van deze communicatie “Bron: Story” vermeld wordt. 

Zij heeft er ingevolge de reacties van zowel het betrokken medium als het in de communicatie vermelde bedrijf nota van genomen dat de betrokken communicatie, met verwijzing naar het merk en de website van het bedrijf in kwestie, gepubliceerd is op initiatief van de redactie van het betrokken medium zonder dat het bedrijf bij de totstandkoming van dit artikel betrokken was. 

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de vermelding van het bedrijf Viva Sara en zijn producten dus in een zuiver redactionele context gebeurde en dat er geen sprake was van enige betaling.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de communicatie op de website in kwestie redactionele inhoud betreft en geen reclame-inhoud.  

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: VIVA SARA - DPG MEDIA
Product/Dienst: Thee
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/04/2020