VIRGIN EXPRESS – 22/11/2001

Beschrijving van de reclame

Een advertentie vermeldt : “Nieuwe bestemming vanaf 27 oktober 2001. So Faro, So Good. Faro Portugal enkele reis, vanaf 4.469BEF (110,78Euro). Boek via : www.virgin-express.com, 02-7520505 of uw reisagent”. Vervolgens ziet men het logo en wordt onderaan de advertentie in kleine letters vermeld : “ Vertrek vanuit Brussel. De prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en inclusief luchthaventaksen. Reservatie min. 7 dagen voor vertrek. Vluchtschema's kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen en annulaties zijn niet toegelaten”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is niet duidelijk daar er nergens wordt vermeld dat de prijs slechts voor een beperkt aantal plaatsen geldt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de tarieven afhankelijk zijn van de verhouding vraag en aanbod en dat aangezien deze prijsberekening in de luchtvaart een complex gegeven is dat men onmogelijk kan uitleggen in een advertentie, hij ervoor geopteerd heeft om te vermelden dat het aantal zetels beperkt beschikbaar is. De adverteerder benadrukt tevens dat op het ogenblik dat de klager zijn tickets gereserveerd heeft er nochtans nog 38 zetels beschikbaar waren aan desbetreffende tarief.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de inhoud van de advertentie als dusdanig niet van aard is om de consument te misleiden en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Zij is inderdaad niet bevoegd om de omstandigheden te onderzoeken die ertoe hebben geleid dat de klager geen aanspraak heeft kunnen maken op de aangekondigde prijs ondanks de beschikbaarheid van de plaatsen.

Adverteerder: VIRGIN EXPRESS
Product/Dienst: Promoties
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2001