VIRGIN EXPRESS – 06/06/2002

Beschrijving van de reclame

Met de vermelding van de prijs van enkele zuiderse bestemmingen, bevat de advertentie de slogan: “Casse-toi avec Virgin Express”.

Motivering van de klacht(en)

Zelfs indien deze uitdrukking wordt gebruikt, is zij aanvaardbaar gelet op haar negatieve karakter?

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de uitdrukking deel uitmaakt van de omgangstaal tussen jongeren die tot de doelgroep van de reclame in kwestie behoren. Daar zij van oordeel is dat deze reclame op zich geen negatief karakter heeft dat van aard is om te kwetsen of ethische waarden te miskennen en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VIRGIN EXPRESS
Product/Dienst: Goedkope vluchten
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/06/2002