VINS DE BORDEAUX – 20/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een man die aanbelt aan een deur en een fles wijn achter zijn rug houdt.
Tekst: Les vins de Bordeaux. Si vous n'êtes pas prince, offrez-lui un château vous serez charmant. Il n'y a qu'un Bordeaux qui fait ça.
De educatieve slogan werd verticaal en links onderaan vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De plaats en de lettergrootte van de slogan zijn niet in overeenstemming met het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan verticaal en links onderaan werd vermeld in een lettergrootte die kleiner is dan 3 mm, hetgeen aldus strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken. Bijgevolg en op basis van dit convenant (art. 11, bijlage B) heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door de slogan te vermelden zoals wordt voorgeschreven door het voorvermeld convenant (horizontaal, onderaan en deel uitmakend van de visual, 3 mm, Arial-cursief) en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de nodige maatregelen genomen heeft opdat zijn volgende reclame in overeenstemming zou zijn met het convenant in kwestie. Gelet hierop heeft de Jury beslist dit dossier af te sluiten.

Adverteerder: VINS DE BORDEAUX
Product/Dienst: Vins de Bordeaux
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/12/2006