VIGNOBLE DES AGAISES – 19/12/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het product in kwestie en vermeldt « L’excellence de l’effervescence – Ruffus Franco Dragone – Vin belge – Points de vente sur www.ruffus.be ».
Daaronder in kleine letters: « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame de vermelding “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé” bevat wat niet de educatieve slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” (“Ons vakmanschap drink je met verstand”) is die opgelegd wordt door het Belgische Alcoholconvenant. Bovendien lijkt de gebruikte lettergrootte hem erg klein.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verontschuldigde zich en legde uit dat het de eerste keer was dat hij een reclameadvertentie verspreidde en dat hij oprecht dacht dat “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé” een toegestane vermelding was net zoals “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” (“Ons vakmanschap drink je met verstand”). Hij dacht eveneens dat de vermelding voldeed aan de voorwaarden (lettergrootte inbegrepen).
Hij deelde eveneens mij dat hij de volgende keer waakzamer zal zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame voor de wijn van de adverteerder de educatieve slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” (“Ons vakmanschap drink je met verstand”) die opgelegd wordt door het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) niet vermeldt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame onder andere in kleine letters vermeldt “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.” en heeft dienaangaande kennis genomen van het antwoord van de adverteerder.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie aldus artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant niet respecteert.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen door de educatieve slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” (“Ons vakmanschap drink je met verstand”) te vermelden conform de richtlijnen van de voormelde bepalingen (met name wat betreft het lettertype en de lettergrootte) en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit opzicht heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder hiermee rekening zal houden bij een volgende verspreiding.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VIGNOBLE DES AGAISES
Product/Dienst: Wijn Ruffus
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  19/12/2017