VIESSMANN – 13/10/2008

Beschrijving van de reclame

De radiospot wordt ingeleid door een mannenstem:
Avec une chaudière Viessmann, vous économisez jusqu’à 35% d’énergie. Nous avons donc aussi économisé 35% sur la voix.

Vervolgens hoort men een persoon met een buitenlands accent :
Chauffer propre. Je ne sais pas bien lire le français, mais si tu veux je peux peindre studio pour pas cher. Hein, tu veux ?

Opnieuw mannenstem : Plus d’information sur Viessmann (2 s – 2 n).be

Vrouwenstem: Viessmann, climate of innovation.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is racistisch. Zij maakt gebruik van het stereotype“Poolse arbeidskrachten zijn goedkoper”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het basisidee van de radiospots is ‘dat je 35% energie kan besparen met de verwarmingketels van Viessmann.’
Om deze bewering te illustreren, heeft hij ook ‘op de stem bespaard’ in de radiospot.
Maw: de personen die men hoort in de spots zijn niet bekwaam om een radiospot op te nemen. Zodoende vormen deze personen een besparing voor de productie van de radiospot.
Hij benadrukte dat de situaties werden gekozen vanuit humoristisch oogpunt en dat hij in geen enkel geval bepaalde groepen van de bevolking wou beledigen zoals de landbouwers, koristen of Polen.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de spot een persoon met een buitenlands accent laat horen om de boodschap “économiser jusqu’à 35% d’énergie avec les chaudières Viessmann – économiser sur la voix pour la production de spot” te illustreren.

De Jury is van mening dat deze spot discriminerend is en van aard is om de stereotypes en vooroordelen te bestendigen t.o.v. buitenlanders die als goedkope werkkrachten worden voorgesteld. De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot buitenlanders in diskrediet brengt en van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten. De Jury is van oordeel dat deze spot niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gevolg, heeft De Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer uit te zenden (FR+NL als er een Nederlandse versie bestaat) en op basis van de volgende bepalingen:
-Art.2 antidiscriminatiewet van 25.02.2003
-Art.11 decreet van 27.02.03 betreffende de radio-omroep(Franse Gemeenschap)
-Art. 98 decreet van 04/03/05 betreffende de radio-omroep en televisie(Vlaamse Gemeenschap)
-Art. 1, al 2 + art.4, al.1 + art.12 ICC code
-JEP-aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

De adverteerder bevestigde dat hij de spot heeft stopgezet.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier
afgesloten.

Adverteerder: VIESSMANN
Product/Dienst: Verwarmingsketel
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  13/10/2008