VIER ANTWERP – 26/08/2014

Beschrijving van de reclame

Tegen een muzikale achtergrond toont de film beelden van de stad Antwerpen, van personen die op straat basketballen en voetballen, van mannen die gekleed zijn in kledingstukken van het merk ‘Vier Antwerp’, van mannen met een bivakmuts met daarop een doodshoofd. Vervolgens verzamelen ze zich, één van hen steekt z’n middenvinger op. Daarna ziet men beelden van hooligans bij een officiële wedstrijd. Sommigen onder hen beklimmen de omheining. Tekst op het scherm aan het einde van de spot: “Congratulations, you have just met the Antwerp Casual Crew” gevolgd door “Vier x ACC”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager druist het filmpje in tegen de aanbevelingen van de JEP inzake de voorstelling van de persoon (punt 5) en de bepalingen van de ICC-code (artikels 1§2 en 4§3).
De sfeer van het filmpje is opzettelijk angstaanjagend en op het einde zet het filmpje aan tot gratuit geweld, meer bepaald tot hooliganisme gelet op de gefilmde omgeving, met name het voetbalstadion van de Antwerpse voetbalclub.
Noch de sfeer noch de uitbarsting van geweld op het einde kunnen worden aanzien als noodzakelijk of gepast om de kledijproducten van de adverteerder naar voor te brengen.
Hun gebruik getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, des te meer daar hooliganisme al lang als een gevaarlijk maatschappelijk fenomeen wordt beschouwd.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze korte documentaire door bepaalde media als een gewelddadige promofilm naar buiten gebracht is. Zijn opzet was om een zo realistisch mogelijk beeld weer te geven van de sfeer en emotie die gepaard gaan met de subcultuur van de Casuals, zonder geweld of hooliganisme te promoten, maar eveneens zonder de realiteit te verbloemen.

De documentairemaker heeft een willekeurige match bijgewoond; achteraf heeft hij van zijn beelden een selectie gemaakt die de adverteerder persoonlijk maatschappelijk verantwoord vindt en waar geen gewelddaden op te zien zijn.

De personen die herkenbaar in beeld zijn gebracht hebben hiermee ingestemd.

De adverteerder heeft nooit gebruik gemaakt van de gangbare mediakanalen om het filmpje te verspreiden; dit is opgepikt door diverse gerenommeerde buitenlandse modeblogs waarin ze met veel lof over de korte documentaire over een subcultuur en diens kledingstijl schrijven.

De adverteerder heeft een controversieel thema belicht, waarbij het onmogelijk is om enkel voorstanders te hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er op de Facebookpagina van de kledingwinkel Vier Antwerp een link is naar een video ter gelegenheid van de lancering van nieuwe kleren ontwikkeld samen met de Antwerp Casual Crew waarvan leden ingestemd hebben om als modellen op te treden.

De Jury heeft geoordeeld dat het filmpje reclame maakt voor de kledingwinkel Vier Antwerp en heeft de inhoud ervan onderzocht.

De Jury is van mening dat in het filmpje de promotie voor een nieuwe kledinglijn gepaard gaat met de promotie van hooliganisme. De Jury is van oordeel dat dit sociaal onverantwoordelijk is in de zin van artikels 1, al. 2 en 4, al. 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

De Jury heeft ook geoordeeld dat deze reclame van aard is om te doen uitschijnen onwettig of laakbaar gedrag te tolereren, wat strijdig is met punt 5 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens dat stelt dat het gebruik van nodeloos geweld moet vermeden worden (het begrip geweld omvat minstens alle illegale, onwettige of laakbare gedragingen die beoogd worden door de wetgeving) en dat reclame in geen geval geweld mag banaliseren.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om het filmpje offline te halen.

Gevolg

Bij gebrek aan reactie van de adverteerder is het dossier aan de Raad voor de Reclame overgemaakt, overeenkomstig artikel 11 van het JEP reglement.

Adverteerder: VIER ANTWERP
Product/Dienst: Kleding
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  26/08/2014