VERSATEL – 21/12/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een jonge man met bakkebaarden in een grijze colbert die zich in een weelderige kamer bevindt en die een briefje schrijft, het dicht plooit en het zachtjes kust. Vervolgens neemt hij een duif uit een kooi, gaat voor het raam staan en lost de duif die tegen het gesloten raam vliegt en op de grond valt. Vrouwenstem: « Communiceren kan ook eenvoudiger. Bij Versatel krijgt u onbeperkt toegang tot ADSL en kan u zolang bellen als u wil en dat voor 24,90 euro per maand. Bestel snel op Versatel.be ». Tekst op het scherm : « Onbeperkt ADSL. Onbeperkt bellen. 24,90 E/mois*. Bestel snel www.versatel.be. Communication just got easier. Versatel».

Motivering van de klacht(en)

Wat is het nut van een dier te gebruiken om een product aan te prijzen ? Bovendien zorgt de onhandigheid van de jonge man voor verwarring : geweld of niet ?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte het metaforische en humoristische karakter van de spot en stelde dat de positieve reactie van een interne test hem doen besluiten heeft op een positieve reactie van de gemiddelde consument te kunnen rekenen. Hij legde tevens uit dat de spot in Zuid-Afrika opgenomen werd en er in totaal 9 duiven gebruikt werden waarvan 2 dode die reeds een natuurlijke dood gestorven waren en na de opnames werden overgedragen aan een taxidermist. De Animal Anti-Cruelty League heeft tijdens de opnames toegekeken op de correcte behandeling van de dieren. De adverteerder heeft tevens de nodige attesten ter staving overgemaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van het metaforische en humoristische karakter van de spot, alsook van het verloop van de opnames, maar rekening houdend met het feit dat de kijker niet over deze informatie aangaande de opnames beschikt, is zij de mening toegedaan dat deze scène niet van de beste smaak getuigt en choquerend kan overkomen bij het grote publiek. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: VERSATEL
Product/Dienst: ADSL/Telefonie
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  21/12/2004