VERITAS – 27/03/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot begint als volgt:
Man: “Zo logisch is, euh… vrouwenlogica.”
Vrouw: “Als ik nee zeg wil ik niet altijd nee zeggen eh. Kijk, heb ik een nieuwe handtas nodig? Nee. Wil ik ze? Ja. Is er een feestje? Nee. Maar wil ik hippe oorbellen? Ja. Dus in al mijn nee’s zit ook ne ja. Ah ja.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de laatste slogan afschuwelijk, zelfs al zitten we hier in de context van de aankoop van een handtas. Hij leidt een hulpdienst voor jongeren en in zijn werk legt hij aan jongeren uit dat wanneer een meisje nee zegt, het nee is. Twijfel zaaien hierover, ongeacht de context, is erg gevaarlijk (denk maar aan verkrachtingen).

Volgens de klager brengt deze reclame de boodschap dat voor een vrouw nee=ja, terwijl organisaties ter verdediging van vrouwen proberen duidelijk te maken dat nee=nee.
Door de boodschap te brengen dat wanneer vrouwen nee zeggen ze ja denken, versterkt deze reclame verkeerde opvattingen en het idee dat vrouwen niet weten wat ze willen en dat men hen dus zijn verlangens kan opleggen.

De klager benadrukt dat deze spot bijdraagt aan seksistische clichés en het idee geeft dat men de toestemming van een vrouw heeft zelfs als ze nee zegt op iets.
Bovendien wordt door de hele serie van spots de “vrouwenlogica” belachelijk gemaakt en veralgemeend door deze logica voor te stellen als een oppervlakkige, frivole, wispelturige, egoïstische logica.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde het dat de inhoud van de spot kwetsend is overgekomen.

Hij deelde mee dat de radiospot bedacht en geschreven werd door een jonge vrouw en goedgekeurd werd door alle communicatieverantwoordelijken die ook allemaal vrouwen zijn.

Deze spot is gebaseerd op een knipoog, met een zweem van zelfspot, die een bepaalde vrouwelijke “logica” die soms contradictorisch is op de voorgrond plaatst. Het voorbeeld dat gekozen werd om “de nee die soms een ja verbergt” te illustreren is dat van het shoppen. Een ludieke activiteit, vaak uitgeoefend door vrouwen en helemaal in lijn met de winkelketen. Een context die erg verschillend is van bepaalde drama’s die te veel vrouwen helaas nog meemaken.

De adverteerder wilde iets luchtig doen maar is er zich van bewust dat de spot ook op een ernstigere manier geïnterpreteerd kan worden. Hij zal zijn best doen om in de toekomst geen plaats meer te laten voor verwarring in zijn communicatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot als volgt begint: “Zo logisch is, euh… vrouwenlogica.”, gevolgd door “Als ik nee zeg wil ik niet altijd nee zeggen eh.”. Ze is van mening dat deze inleiding algemeen is en geen specifieke activiteit betreft. De “Kijk, …” die volgt brengt ook met zich mee dat de overweging over de logica van vrouwen zich niet beperkt tot de aankoop van een nieuwe handtas. Tot slot is de Jury van mening dat de zin “Dus in al mijn nee’s zit ook ne ja.” een veralgemening is, losgekoppeld van een specifieke context, die de overgebrachte boodschap nog eens benadrukt.

De Jury is van mening dat door deze drie elementen te combineren de spot wel degelijk de algemene boodschap overbrengt dat een eenvoudige “nee” van een vrouw niet altijd “nee” betekent en dat deze boodschap zich dus niet beperkt tot de context van het shoppen die door de adverteerder wordt aangehaald.

De Jury heeft tevens rekening gehouden met de context van de strijd tegen geweldplegingen ten aanzien van vrouwen waarbij organisaties net betrachten om een andere boodschap over te brengen.

Rekening houdend met het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de radiospot niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, wat strijdig is met artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke hieraan deze in de toekomst niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: VERITAS
Product/Dienst: Veritas
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/03/2015