VERITAS – 09/04/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een naakte vrouw die doorheen het oog van een grote naald een bel blaast in de vorm van een identieke vrouw die er stralend uitziet en glimlacht. Onderaan “Hello New Me” en logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend: men toont een naakte vrouw zonder geldige reden en om galanteriewaren te verkopen. De naaktheid van deze vrouw is zonder enig verband met de verkoop van de aangeprezen producten. Deze afbeelding tast het beeld van de vrouw aan, banaliseert naaktheid en versterkt het idee dat men via seks/naaktheid alles kan verkopen (inbegrepen draden en naalden).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde verbaasd te zijn over deze klacht. Hij stelde dat de klaagster zijn campagnebeeld volledig verkeerd geïnterpreteerd heeft en zich blijkbaar als vrouw aangevallen voelt door deze beelduiting. De adverteerder liet gelden dat dit net het tegenovergestelde is dan wat Veritas wil verwezenlijken.

Hij deelde mee dat de baseline impliceert dat Veritas het verschil kan maken. Een vrouw kan door middel van accessoires zich onderscheiden van de rest en een eigen look aanmeten. Hij stelde dat dat hetgene is waar Veritas naar streeft: door accessoires te combineren en zelf te creëren, durven als individu op een heel nieuwe, unieke manier naar buiten te komen. De klant creëert als het ware een nieuwe ik, uiterlijk en ook innerlijk. De klant ziet er niet alleen anders uit, hij voelt zelf ook zo: stralend, zelfverzekerd, als herboren. Vandaar deze campagne “Hello, new me”.

De adverteerder deelde mee dat hij geprobeerd heeft om deze emotionele lading vast te leggen in dit eerste campagnebeeld. Een vrouw blaast in een bel, die haar “nieuwe ik” vormt. De vrouw is naakt (mooi en puur naakt, zonder nadruk op het naakte te leggen), omdat de accessoires niet centraal staan, maar wel het effect dat een accessoire heeft op elk individu.

Jurybeslissing

De Jury heeft de reclame in kwestie onderzocht.

De Jury is van oordeel dat de afbeelding van het naakte vrouwelijk lichaam in deze reclame vanuit het oogpunt van de consument geen duidelijk verband houdt met het product dat aangeprezen wordt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VERITAS
Product/Dienst: Veritas
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  09/04/2008