VERBOND DER GASNIJVERHEID – 18/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een affiche voor aardgas toont verschillende gasbekken in de vorm van zonnetjes. Slogan : “Als je van de natuur houdt, kies je voor aardgas”.

Motivering van de klacht(en)

Deze boodschap is misleidend want aardgas is een fossiele brandstof die broeikasgassen uitstoot. Bovendien loopt er op hetzelfde ogenblik een campagne van de Vlaamse overheid die het tegenovergestelde bevestigt, namelijk dat klassieke brandstoffen ons milieu belasten. Tegenstrijdigheid met de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft een bewijsdossier overgemaakt aangaande de gasketen en heeft verwezen naar verschillende bepalingen en verslagen van de nationale en Europese overheden waarin erkend wordt dat gas bijdraagt tot het behoud van het leefmilieu.

Jurybeslissing

Overigens heeft de Jury gemeend dat de slogan, gelet op de wijze waarop deze geformuleerd is, kan overkomen als een aanmoediging tot het gebruik van gas zonder op zich misleidend of absoluut te zijn mbt de gevolgen voor het leefmilieu in de zin van art. 7 van de toepasselijke code. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VERBOND DER GASNIJVERHEID
Product/Dienst: Aardgas
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/04/2002