VERBOND DER GASNIJVERHEID – 16/05/2002

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor aardgas toont 5 verschillende gasbekken in de vorm van blauwe zonnetjes. Links van de advertentie bevindt zich een tekst in kleine letters die een aantal voordelen beschrijft van aardgas in de industrie en eindigt met de zin : “Aardgas is milieuvriendelijk” gevolgd door een asterisk die verwijst naar de vermelding : “minder uitstoot, geen opslag, distributie door leidingen”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want aardgas is een fossiele brandstof die wel degelijk broeikasgassen uitstoot , terwijl er zonder gewag te maken van de gebruikte technologie in de tekst beweerd wordt dat er minder uitstoot is. Ook de bewering dat er geen opslag is, slaat nergens op want aardgas heeft bij raffinage nood aan een bepaalde opslag en maakt tijdens het transport ook gebruik van tussentijdse opslag, bijvoorbeeld in Zeebrugge. Ook de bewering dat distributie door leidingen milieuvriendelijk zou zijn is foutief want daardoor ontsnapt juist een grote hoeveelheid methaan waardoor de ozonlaag aangetast wordt.

Jurybeslissing

Op verzoek van de Jury, heeft de adverteerder bewijsstukken geleverd aangaande de draagwijdte en de waarachtigheid van de 3 opgesomde eigenschappen.
Na onderzoek, heeft de Jury geen opmerking geformuleerd t.a.v. 2 van de 3 vermeldingen (die als doel hebben de bewering “milieuvriendelijk” te preciseren, overeenkomstig art. 6 van de milieureclamecode) : “minder uitstoot” en “distributie door leidingen”.
Wat betreft de vermelding “geen opslag” die als doel heeft te preciseren dat er geen opslag bij de consument plaatsvindt (industriële opslagtanken bestaan bv. in havens), heeft de Jury de aanbeveling gedaan deze te wijzigen door een precisering in die zin aan te brengen.

Gevolg

De adverteerder heeft de vermelding gewijzigd : “geen opslag bij de klant”.

Adverteerder: VERBOND DER GASNIJVERHEID
Product/Dienst: Aardgas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/05/2002