VERBOND DER GASNIJVERHEID – 16/01/2002

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor aardgas toont 5 verschillende gasbekken in de vorm van blauwe zonnetjes. Links van de advertentie bevindt zich een tekst in kleine letters die een aantal voordelen beschrijft van aardgas en eindigt met de zin “Aardgas is uiterst milieuvriendelijk” gevolgd door een asterisk die verwijst naar de vermelding : “minder uitstoot, geen opslag, distributie door leidingen”.

Motivering van de klacht(en)

De term “uiterst milieuvriendelijk” wordt ten onrechte gebruikt daar verbranding van fossiele brandstoffen altijd belastend is voor het milieu. De verwijzing naar “distributie door leidingen” is geen geloofwaardig argument, want 2 recente ontploffingen in Luik tonen aan hoe onveilig en milieubelastend aardgas is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de term “milieuvriendelijk” in de Nederlandstalige advertentie nog absoluter wordt gemaakt door er het woord “uiterst” aan toe te voegen (terwijl dit niet het geval is voor de Franstalige versie). Zij is de mening toegedaan dat aardgas niet op absolute wijze het leefmilieu eerbiedigt en dat de bewering “uiterst milieuvriendelijk” bijgevolg onaanvaardbaar is. Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling geformuleerd om de term “uiterst” in de Nederlandstalige versie weg te laten.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat het woord “uiterst” inderdaad niet op zijn plaats is en dat hij de opdracht heeft gegeven om dit woord onmiddellijk te laten schrappen. Hij heeft tevens benadrukt dat de argumentatie van de klager aangaande de ontploffingen in Luik te kwade trouw is daar deze uitsluitend hun oorzaak vonden in de activiteit van derden.

Adverteerder: VERBOND DER GASNIJVERHEID
Product/Dienst: Aardgas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/01/2002