VERA ONE – 20/01/2023

Beschrijving van de reclame

De e-mailing begint met de vermelding “Premier apéritif au monde ALOE VERA” en bevat onder andere een foto van het product, in het groot de tekst “Tu ne le connais pas. Je te le présente !!!” en een kopie van een flyer met onder andere een afbeelding van het product, het logo van het merk en de vermelding “Le premier apéritif au monde à base d’aloe Vera” evenals de volgende tekst:

“Je m’appelle […] et je suis né en Belgique en 1984. Je suis gradué en marketing et ai un acquit de 20 d’expérience dans le secteur HORECA.
À ce jour, ma fonction est le développement publicitaire et financier de 5 établissements, tous dans la région Liégeoise.

Je vous présente VERA ONE, le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra.
Grâce à mon expérience dans le secteur marketing, hôtelier et événementiel, j’ai pu effecteur un sondage de marché globale dans le domaine de l’apéritif et l’Aloé Véra, qui s’est révélé avoir une forte demande surtout chez la femme.
L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne. Elle pousse dans les régions les plus chaudes du globe comme par exemple le Mexique, l’Afrique du Nord, l’Inde, la Chine ou encore le Moyen Orient.

VERA ONE APERITIF contient 12% de volume d’alcool : le reste étant des jus et des arômes naturels d’Aloé Véra.
Tant le contenant que le contenu ainsi que la présentation graphique sont réalisées par des entreprise belges (Province de Liège).
J’ai choisi de collaborer avec la Distillerie RADERMACHER, située à Raeren fiable grâce à ses 185 ans d’expérience, atout majeur à mes yeux.”.

De website van de adverteerder bevat onder andere de volgende tekst:
“Je vous présente VERA ONE, le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra.
L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne. Elle pousse dans les régions les plus chaudes du globe comme par exemple le Mexique, l’Afrique du Nord, l’Inde, la Chine ou encore le Moyen Orient.
VERA ONE APERITIF contient 12% de volume d’alcool : le reste étant des jus et des arômes naturels d’Aloé Véra.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de e-mail met een afbeelding die het product voorstelt en daarbij de nadruk legt op de “weldaden” van aloë vera, een van de ingrediënten die gebruikt worden in de alcoholische drank. Hij deelde mee dat er geen enkele waarschuwing vermeld wordt over de gevaren van alcohol (evenmin op de website).
Volgens hem gaat het om misleidende reclame op twee punten:
- benadrukken van “weldaden” zonder enig bewijs aan te brengen;
- “le premier apéritif alcoolisé au monde à base d’Aloé Véra”, het volstaat om even te zoeken om andere alcoholische dranken te vinden die het bevatten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat zijn e-mailing niet zegt dat zijn product gezondheidsvoordelen heeft, maar in drie duidelijk onderscheiden alinea’s uitlegt wie hij is, wat hij aanbiedt als product en wat aloë vera (de plant), en niet het aperitief, bevat.
Wat de bewering “le premier apéritif (alcoolisé) au monde à base d’Aloé Véra” betreft, verwees hij naar het rapport over de merkbescherming en het onderzoek uitgevoerd door het bedrijf Gevers dat zijn merk beschermd heeft en dat wel degelijk uitgebreid onderzoek gedaan heeft in Europa, waar inderdaad andere alcoholische dranken op basis van aloë vera bestaan, maar niet onder de benaming “aperitief”.
Deze mailing is zijn eerste campagne en hij heeft terdege nota genomen van de regelgeving ter zake, waarvan hij niet op de hoogte was. Hij zal hiermee rekening houden bij zijn volgende campagne.
Met betrekking tot zijn website verwees hij naar de vermelding onderaan de pagina met de waarschuwing over alcoholconsumptie en het feit dat men, om toegang te krijgen tot zijn site, moet bevestigen dat men ouder is dan 18 jaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de e-mailing die met name de inhoud van een flyer herneemt en van de website van de adverteerder.

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat de educatieve slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” vereist door artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) niet op de e-mailing in kwestie aanwezig is, noch op de flyers. Zij heeft bovendien vastgesteld dat deze slogan wel degelijk aanwezig was op de website van de adverteerder op het moment van de klacht, maar dat deze vervolgens vervangen werd door de boodschap “Attention l’abus d’alcool nuit à la santé”.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” (“Ons vakmanschap drink je met verstand” in het Nederlands) op alle betrokken reclamedragers te vermelden, met name e-mailing, flyers en website en dit in overeenstemming met de bepalingen van Bijlage B van het Convenant, onder andere wat betreft plaatsing en lettergrootte en -type.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat in de e-mailing en dus in de flyer, maar ook op de website van de adverteerder, deze laatste zijn alcoholisch aperitief op basis van aloë vera voorstelt en vervolgens het volgende beweert: “L’Aloé Véra est une plante aux priorités rassurantes, sécurisantes qui permet au corps de s’adapter davantage aux conditions extérieures et à faire face au stress interne.”.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de betrokken reclames op deze manier de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met gunstige psychische en fysieke effecten en de aandacht vestigen op eventuele opwekkende, euforiserende, sedatieve, helende of kalmerende effecten van alcoholhoudende dranken.

Volgens haar leggen ze eveneens een verband tussen de consumptie van een alcoholhoudende drank en de verbetering van de gezondheidstoestand en het doen verdwijnen of voorkomen van bepaalde ziekten.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie strijdig zijn met artikels 3.2, 6.2 en 6.4 van het Convenant.

Bovendien is de Jury van mening dat deze reclames aldus een gezondheidsclaim bevatten. Zij verwijst in dit opzicht naar artikel 4, 3° van de Europese Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen dat bepaalt dat dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent niet voorzien mogen zijn van gezondheidsclaims.

Op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames op dit punt te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Wat ten slotte de bewering “le premier apéritif (alcoolisé) au monde à base d’Aloé Véra” betreft, heeft de Jury terdege nota genomen van het antwoord van de adverteerder die onder andere verwijst naar een rapport van het bedrijf Gevers belast met de bescherming van zijn merk en naar het feit dat er andere alcoholhoudende dranken bestaan op basis van aloë vera, maar niet onder de benaming “aperitief”.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, heeft de Jury vastgesteld dat het geregistreerd merk “Vera One Apéritif” is en dit op Europees niveau, en dus noch de verwijzing naar “premier” noch deze naar “au monde” rechtvaardigt.

In dit verband is de Jury van mening dat de door de adverteerder aangebrachte elementen de betrokken claim onvoldoende onderbouwen en dat deze claim te absoluut geformuleerd is.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclames op dit punt te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de naleving van de Jurybeslissing bevestigd.

Adverteerder: VERA ONE
Product/Dienst: Vera One Aperitief
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  20/01/2023