VASTIAU GODEAU – 14/03/2002

Beschrijving van de reclame

Met als headline : “Getrouwd met een oud meubel ?” toont een affiche het streng aangezicht van een oudere dame met een rode baret. Onderaan de affiche worden de naam en het adres van de meubelzaak vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De slogan is aanstootgevend, seksistisch en getuigt van een gebrek aan respect t.a.v. de vrouw en haar waardigheid want hij laat hier onder verstaan dat men zich van haar mag ontdoen gelet op haar leeftijd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij betreurt dat de slogan met daaronder het logo en het woord “meubelen” door enkele personen verkeerdelijk werd geïnterpreteerd, want het zijn juist zij die meestal de aankoopbeslissing nemen en hij heeft er aldus geen belang bij om hen in negatieve zin te treffen. Hij heeft bevestigd dat de dame afgebeeld op de affiche, gezien haar leeftijd, getrouwd is met haar oude meubelen en eraan denkt om haar interieur te vernieuwen en zich opnieuw jong te voelen. De termen “getrouwd met” moet begrepen worden als “gehecht aan”.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de afbeelding van een oudere dame samen met deze dubbelzinnige slogan beledigend en choquerend kan overkomen bij een deel van het publiek en kan ervaren worden als een aantasting van de menselijke waardigheid. De Jury heeft op basis van art. 4 al. 1 van de IKK code de aanbeveling gedaan om deze affiche niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze affiche niet meer zou verspreid worden en ze inmiddels overplakt werd door een vervolgaffiche.

Adverteerder: VASTIAU GODEAU
Product/Dienst: Meubilair
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  14/03/2002