VASTIAU GODEAU – 09/02/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie op de website vastiaugodeau.com toont een man die in een zetel zit in een boxershort met tijgerprint en de afstandsbediening in zijn hand. Titel: Voel je helemaal thuis met Vastiau-Godeau. Solden tot -60%.

Motivering van de klacht(en)

Er worden nog steeds solden aangekondigd, wat niet mag. Dit is oneerlijke concurrentie tov andere interieurzaken. Deze reclame is ook wansmakelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde meteen mee dat het nodige al werd gedaan. Door een onverwachte afwezigheid van de it-verantwoordelijk werd dit niet verwijderd. Om zijn goede trouw aan te tonen, deelde hij mee dat hij op zondag 31 januari reeds begonnen was met het verwijderen van de spandoek op het kruispunt in Alsemberg aan zijn toonzaal, zodat uiterlijk maandag alles van zijn soldencampagne verwijderd zou zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de aankondiging mbt de solden nog aanwezig was op de website op datum van 2 februari 2010, hetgeen strijdig is met de soldenreglementering zoals voorzien in de wet op de handelspraktijken (art. 49-53 WHPC).

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder intussen het nodige gedaan heeft om deze aankondiging mbt de solden te verwijderen van zijn website en dat dit voorval te wijten was aan een onverwachte afwezigheid van zijn IT-verantwoordelijke.

Met betrekking tot de afbeelding van een man die in een zetel zit in een boxershort met tijgerprint en de afstandsbediening in zijn hand, is de Jury van oordeel dat deze afbeelding geen elementen bevat die strijdig zijn met de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake. Zij heeft derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VASTIAU GODEAU
Product/Dienst: Solden
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/02/2010