VAR – 06/12/2016

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een dubbel bed met twee kussens en een dekbed waarop men, in het blauw, het logo (duim omhoog) en het woord “Like” ziet die typisch zijn voor de sociale netwerken en vervolgens de tekst “a Virgin Touched for the very first time” in het rood omgeven door rozenblaadjes.
Onderaan in kleinere letters: “Met radioreclame maak je van je digitale communicatie een hit. Knoop je webadres, e-shop, app of andere online activiteiten in de oren van een pak nieuwe fans door bijvoorbeeld een Facebookactie te combineren met een radiocampagne. Ontdek hoe radio jouw digitale strategie de nodige weerklank kan geven op www.var.be. (in de Franstalige versie: “Monter le son de votre stratégie digitale ? Découvrez comment sur www.var.be.”) Digital sounds better with radio” en het logo van VAR.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame seksistisch en zou haar graag naar een mannelijke versie omgezet zien.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een dubbel bed toont met twee kussens en een dekbed waarop men, in het blauw, het logo (duim omhoog) en het woord “Like” ziet die typisch zijn voor de sociale netwerken en vervolgens de tekst “a Virgin Touched for the very first time” in het rood omgeven door rozenblaadjes.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van de baseline van de campagne van de adverteerder “Digital sounds better with radio” en de tekst onder de advertentie die de nadruk legt op de combinatie van een digitale campagne met een radiocampagne en die, met de vraag “Monter le son de votre stratégie digitale?” uitnodigt om de website van de adverteerder te bezoeken.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument zal opmerken dat de combinatie van het typische logo van sociale netwerken met de woorden van een liedje (‘Like a Virgin’ van Madonna) ertoe strekt dit basisidee om digitaal te combineren met radioreclame te illustreren.

Zelfs als dit niet het geval zou zijn, is de Jury van mening dat de reclame geen element bevat dat van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame evenmin vrouwonvriendelijk is of seksistisch.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met artikel 4, alinea 1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel of met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VAR
Product/Dienst: VAR
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2016