VANDEN BORRE – 06/09/2017

Beschrijving van de reclame

De newsletter stelt verschillende producten voor waaronder een smartphone. Naast de afbeelding van het product in kwestie staat de volgende tekst: “Alle klasgenoten jaloers. Op school toekomen met een trendy smartphone, dat is pas klasse! Bellen je vrienden om de haverklap? Perfect, dan pak jij uit met je Acer Z6+.”.
Daarnaast een knop “Hop, in mijn winkelmandje”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager looft deze reclame laakbare gedragingen die indruisen tegen de universele waarden die uitgedragen worden door de verantwoordelijke ouders in het belang van het “samenleven” evenals tegen het opvoedkundig beleid dat onderwezen wordt in de scholen, met name via burgerschapscursussen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meende met deze tekst geen enkele norm of wet overtreden te hebben. Hij verontschuldigde zich als hij met zijn newsletter onbedoeld lezers tegen het hoofd zou hebben gestoten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclameboodschap en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de betrokken reclame niet beweert dat jongeren noodzakelijkerwijs een smartphone van het aangeprezen type nodig hebben of dat jongeren die geen smartphone van het aangeprezen type hebben afgunstig zouden moeten zijn.

Zij is tevens van mening dat de reclame geen personen op een negatieve manier in beeld brengt en dat evenmin sprake is van een daadwerkelijke vergelijking tussen verschillende individuen of groepen van personen.

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen antisociaal gedrag tolereert of aanmoedigt en evenmin de opvoedkundige waarden van ouders ondermijnt.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VANDEN BORRE
Product/Dienst: Smart+Phone
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/09/2017