VALIO VACHE BLEUE – 03/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie (dubbele pagina) met als titel “ Préserver son bien-être grâce au fromage Valio Gefilus enrichi en Lactobacillus GG. Un fromage qui tient la forme. » bevat een verklarende tekst die de eigenschappen en voordelen van het product (versterking immuniteit, evenwicht van de darmflora, oorsprong, klinische tests,…) uiteenzet , vergezeld van foto's van het product, alsook foto's van lezeressen met daarbij hun getuigenis.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt dat de probiotische bacterie “Lactobacillus GG” het afweersysteem zou versterken en preventieve bescherming zou bieden tegen infecties. Zij zou het risico op diarree, infectie van de luchtwegen en atopisch eczeem kunnen verminderen bij kinderen met een hoog risico terzake.
Is dit alles wel gefundeerd?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de lactobacillus GG de best bestudeerde probiotische bacterie ter wereld is. De kaas Valio Gefilus kan zijn heilzame effecten die verbonden zijn aan de consumptie ervan bewijzen op basis van wetenschappelijke rapporten en klinische studies aangaande LGG.
Hij voegde eraan toe dat door middel van deze testen, Valio de minimale hoeveelheid heeft kunnen bepalen die nodig is om deze effecten op het menselijk lichaam te garanderen en verzekerde dat deze minimale hoeveelheid aanwezig is in de Valio Gefilus kaas tot op het einde van de aangegeven houdbaarheidsdatum.
De adverteerder liet 2 boeken geworden (« Health benefits of Lactobacillus GG » et « LGG Summatim ») die de resultaten van de wetenschappelijke studies en klinische testen terzake weergeven.
Hij verwees tevens naar de website van Valio Finland (www.valio.fi) waar een volledige lijst met uitgevoerde studies terug te vinden is.

Jurybeslissing

Gelet op het verzoek van de klaagster om wetenschappelijk bewijs te bekomen en gelet op de documentatie die terzake meegedeeld werd door de adverteerder, heeft de Jury gemeend dat de adverteerder beantwoord heeft aan de vraag om informatie in functie van de klacht en heeft bijgevolg dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VALIO VACHE BLEUE
Product/Dienst: Valio Gefilus kaas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/06/2005