UNITED INTERNATIONAL PICTURES – 11/10/2006

Beschrijving van de reclame

In een radiospot met achtergrondmuziek hoort men een mannenstem die zegt : « Pour le monde entier, le 11 septembre a révélé le mal. Pour deux hommes, il a représenté beaucoup plus. Nicolas Cage. World Trade Center. Le nouveau film d'Oliver Stone. Dès le 20 septembre au cinéma ».

In een radiospot met achtergrondmuziek hoort men een mannenstem die zegt : « New York. 11 septembre. Une journée presque comme les autres. Nicolas Cage. World Trade Center d'Oliver Stone. Dès le 20 septembre au cinéma. Ce jour-là, le monde a découvert le mal ».

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor een film “11 september” waarin men verkondigt “et le monde a découvert le mal” veroorzaakt een systematische diabolisering van de Islam en steunt onrechtstreeks extreem-rechts.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots de laatste film van Oliver Stone, “World Trade Center” betreffende de aanslag op 11 september, promoten. De Jury heeft gemeend dat de zinnen “ce jour là le monde a découvert le mal”, “pour le monde entier, le 11 septembre a révélé le mal” die in de twee spots in kwestie voorkomen niet van aard zijn om door de gemiddelde consument gepercipieerd te worden als een diabolisering van de Islam. Het eventuele misverstand dat deze zinnen zouden kunnen teweegbrengen bij sommige consumenten zal in ieder geval opgeheven worden door de film zelf die in beeld brengt hoe moedig bepaalde mensen geweest zijn na de aanslag op 11 september. Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De adverteerder deelde mee dat deze campagne beëindigd werd.

Adverteerder: UNITED INTERNATIONAL PICTURES
Product/Dienst: Film 'World Trade Center'
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2006