UNITED DISTILLERS & VINTNERS – 29/12/1999

Beschrijving van de reclame

Een bioscoopfilm toont op een surrealistische wijze talrijke avontuurlijke scènes. De opeenvolgende beelden, waarin geweld en het zichzelf overtreffen sterk aanwezig zijn, zijn geïnspireerd op een actie- en avonturenfilm en tonen een koppel dat ontsnapt aan achtervolgers. De overgang van de ene scene naar de andere gebeurt door vervorming van het beeld door de fles van het product.

Motivering van de klacht(en)

Ondanks een eerdere aanbeveling om de film niet te verspreiden en het akkoord van de toenmalige verantwoordelijke adverteerder, wordt deze verspreid in de bioscoopzalen.

Jurybeslissing

Aangezien de Jury vaststelde dat de film verspreid wordt in de bioscoop niettegenstaande haar eerdere aanbeveling om deze niet te verspreiden, wat de toenmalige adverteerder had aanvaard, bevestigde zij haar aanbeveling (niet conform met de toepasselijke code wat betreft het stimulerend effect of de verbetering van prestaties door alcoholische dranken, alsook het jonge publiek in de bioscoop).

Gevolg

De huidige adverteerder liet weten dat hij geen kennis had van de eerdere aanbeveling van de Jury die gericht werd aan de toenmalige verantwoordelijke adverteerder en liet weten dat de verspreiding van de film wordt stopgezet.

Adverteerder: UNITED DISTILLERS & VINTNERS
Product/Dienst: Smirnoff
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  29/12/1999