UNILEVER – 28/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont 2 jonge vrouwen die naast mekaar aan een tafel zitten, waarbij één van hen een blikje van het product in de hand houdt en de andere suiker giet in dit Light drankje zonder dat de eerste vrouw dit ziet. Beide dragen een topje met decolleté. Tekst: “ Dat heb je dubbel en dik verdiend. Lipton Ice Tea Light. Duivels vrouwelijk”.

Een tweede affiche toont eveneens 2 jonge vrouwen die naast mekaar aan een tafeltje zitten, waarbij één van hen een blikje van het product in de hand houdt en de andere suiker giet in dit Light drankje zonder dat de eerste vrouw dit ziet. Beide dragen een bloes met décolleté. Tekst: “Op mijn dikste vriendin, proost! Lipton Ice Tea Light. Duivels vrouwelijk.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat een aanzetting tot homoseksualiteit die geenszins mag voorgesteld worden als zijnde een voorbeeld.
Zij toont totaal geen elementair respect voor de vrouw en de slogan is provocerend, verderfelijk en vulgair. Bovendien is er geen enkel verband met het product.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de insinuatie naar homoseksualiteit niet begrijpt. Het gaat om 2 vrouwen die naast elkaar aan een tafeltje zitten, waarbij één dame het product drinkt en de andere dame suiker in dit Light drankje giet. Hij is de mening toegedaan dat deze reclamecampagne volledig past binnen de waarden en normen die in onze maatschappij gangbaar zijn. De modellen worden niet afgebeeld in hun ondergoed, maar zijn zomers gekleed. Hij benadrukte tevens dat de gebruikte slogans geenszins vulgair of kwetsend zijn.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie was de Jury van oordeel dat deze visuals en bijhorende teksten geen elementen bevatten die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen en niet van aard zijn om de meerderheid van het publiek te choqueren of te kwetsen. . Zij is de mening toegedaan dat deze reclameboodschappen geen negatief beeld ophangen van de vrouw en evenmin haar menselijke waardigheid aantasten. Het lijkt haar duidelijk dat het om een uiting van jaloezie tussen vrouwen gaat teneinde de light-eigenschap van dit product in de verf te zetten, doch zonder enige negatieve connotatie. De Jury is van oordeel dat de verwijten inzake homoseksualiteit ongerechtvaardigd zijn. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Lipton Ice Tea Light
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/06/2005