UNILEVER – 22/04/1999

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een jong flirtend koppel op een strand. Nadat de jongeman iets in het oor van de jonge vrouw heeft gefluisterd, stapt hij naar een automaat met voorbehoudsmiddelen. Hij bezit slechts 1 geldstuk en na te hebben getwijfeld, kiest hij voor de nabije Magnum-ijs automaat en eet het product met genot.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als schandelijk aangezien deze, door te tonen dat de jongeman de voorkeur geeft aan het product ten koste van het voorbehoedsmiddel, laat denken dat jongeren geïnformeerd zijn en zich in een milieu bevinden dat gespaard bleef van aids, terwijl acties worden gevoerd om jongeren te sensibiliseren inzake preventie. Hieromtrent moet eenieder zijn verantwoordelijkheid opnemen, ook de bedrijven die mogen verkopen maar niet ten koste van de jongeren.

Jurybeslissing

Rekening houdend met alle elementen van het scenario, heeft de Jury geen opmerkingen geformuleerd. Inderdaad, de spot beperkt zich tot het tonen van de voorkeur voor het product boven het voortzetten van de relatie met de jonge vrouw, zonder dat het product uitdrukkelijk in de plaats wordt gesteld van het voorbehoudsmiddel. De boodschap minimaliseert het gevaar van aids niet en kan dienaangaande niet als desinformerend t.a.v. jonderen worden beschouwd, nu in het begin preventief gedrag wordt getoond.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Magnum
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/04/1999