UNILEVER – 21/04/2010

Beschrijving van de reclame

De tv-spot “Signal stelt voor – De kleine monsters” toont een man en zijn zoon in de badkamer. Hij legt hem uit dat hij zijn tanden ook ’s avonds moet poetsen, want ’s nachts komen kleine monstertjes allerlei nare dingen in zijn mond aanrichten. Op dat ogenblik komt de moeder binnen in de badkamer met een huidverzorgend masker (in zwarte kleur) op haar gezicht, waarvan de zoon opschrikt. Acht kleine monstertjes verschijnen op het einde van de spot.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij zich kan voorstellen dat er kinderen zijn die ‘s nachts slecht slapen / wakker worden / nachtmerries krijgen na het herhaaldelijk zien van deze commercial.
De commercial doet ze geloven dat er ‘s nachts monsters in je mond komen als je je tanden niet zou poetsen en volgens hem wordt dit fel overdreven in deze commercial.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de klacht over de Signal reclame voornamelijk gaat over het feit dat de reclame suggereert dat kleine monsters ’s nachts in de mond verschijnen als de tanden ’s avonds niet werden gepoetst en dat kinderen daardoor nachtmerries zouden kunnen krijgen als zij de reclame meermaals zien.

Hij is van mening dat de boodschap van de Signal reclame hoofdzakelijk een educatief doel heeft. De reclame is vooral bedoeld om de handeling van uiterst verantwoord tandenpoetsen te stimuleren en wenst op een humoristische wijze de nadruk te leggen op het feit dat het aanbevolen is om de tanden tweemaal per dag te poetsen.

Daarnaast benadrukte hij dat zijn reclame een overdreven en humoristisch karakter heeft. De klacht zelf legt trouwens de nadruk op het overdreven karakter van de reclame. Iedereen weet, ook het kind in de reclame, dat het verhaal over monsters dat de vader vertelt niet realistisch is en dat de monstertjes die aan het einde van de reclame verschijnen pure fantasie zijn. Zij worden trouwens in een apart beeld weergegeven, los van de werkelijke wereld. Het verhaal over monsters werd helemaal niet bedacht om schrik aan te jagen, maar verwijst naar de fantasiewereld uit de verhalen die ’s avonds gewoonlijk aan kinderen worden voorgelezen.

De monstertjes worden bovendien als kleine poppetjes voorgesteld. Het laatste beeld ziet er absoluut niet dreigend uit. De adverteerder meent dat de reclame leidt tot de overtuiging dat de monstertjes door de Signal tandpasta effectief worden verdreven.

Bijgevolg ziet adverteerder niet in welke schade de Signal reclame zou kunnen berokkenen aan kinderen. Hij wenst, ten slotte, te benadrukken dat de reclame geen enkele wetsbepaling schendt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een vader toont die zijn zoon aanmoedigt om zijn tanden ook ‘s avonds te poetsen zodat er geen monsters ’s nachts in zijn mond komen. De monstertjes worden aan het einde van de reclame, in een apart beeld, als kleine poppetjes weergegeven.

De Jury is van oordeel dat de spot die een overdreven en humoristisch verhaal in beeld brengt niet op gevoelens van angst inspeelt en niet als sociaal onverantwoord overkomt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Signal
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2010