UNILEVER – 17/12/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een kok die in een keuken een verpakking van het product – “Grootmoeders Geheim Tomaat-Groenten met pasta & balletjes” soep van Knorr – toont, waarna een pot wordt getoond met daarin een dikke maaltijdsoep. Vervolgens komen achtereenvolgens verschillende ingrediënten in beeld: stukken groenten, pasta en balletjes, waarna de kok een kom soep inschept. Vervolgens wordt een vork getoond met daarop de verschillende ingrediënten. De kok steekt de vork in zijn mond en kauwt goedkeurend.

Voice-over: “Wat eten we vandaag? Kinderen zeggen soms: Soep, dat is toch geen echte maaltijd. Wel, laat ze dit dan maar eens proeven. Mijn nieuwe tomaat-groentensoep. Boordevol grote stukken groenten, pasta en heerlijke balletjes. Een echte maaltijd voor het hele gezin. Zoveel stukken. Deze soep eet je met een vork. Toch? Knorr, mmm ... lekker.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om flagrante leugens. Pasta en balletjes zijn aanwezig maar de grote stukken groenten compleet afwezig. De soep is nauwelijks dikker dan de gemiddelde soep. Met een vork eten is dus uitermate belachelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de aangeprezen soep deel uit maakt van het gamma Grootmoeders Geheim soepen van Knorr. Dit is het enige gamma in het assortiment Knorr soepen dat (grote) stukken groenten bevat. Alle andere gamma’s (klassieke soepen, Sensations soepen, enz.) zijn gemixte soepen, of romige soepen die geen of nauwelijks zichtbare stukjes groenten bevatten.

De betrokken soep bevat wel stukjes groenten (o.a. tomaat, selder, wortel, ajuin) die in werkelijkheid qua grootte niet afwijken van de stukken die in de spot en op de verpakking van de betrokken soep te zien zijn. Wortels zijn bijvoorbeeld volle rondjes zoals de consument ze thuis zou snijden, en de andere stukjes groenten verdienen inderdaad ook wel de titel van ‘grote stukken’.

De grootte van de stukjes groenten in deze soep is onder andere te danken aan een nieuwe bereidingsmethode die de adverteerder in 2013 voor de vernieuwde Grootmoeders Geheim soepen van Knorr is beginnen te gebruiken. Met behulp van deze methode kunnen de groenten significant groter zijn dan met behulp van een klassieke bereidingsmethode.

Het feit dat hij in reclame claimt dat de stukken groenten effectief groot zijn, berust dus op de onderliggende technische processen die voor dit gamma een verbetering betekenen. Het is derhalve terecht dat de adverteerder hierover wil communiceren. Hij wenst logischerwijze aparte communicaties te voeren voor elk gamma van Knorr – om de voordelen ervan voor de consument duidelijk te maken. Voor de Grootmoeders Geheim soepen wordt de nadruk gelegd op de grote stukken groenten.

De claim ‘Deze soep eet je met een vork. Toch?’ is geenszins belachelijk, maar wordt enkel als beeld gebruikt om te verwijzen naar de aanwezigheid van stukken en hun grootte alsook hun kwaliteit: ze zijn groot genoeg om met een vork genomen te kunnen worden en ze bewaren daarbij ook een zekere vorm/consistentie.

Gelet op het voorgaande is de adverteerder van mening dat de betrokken reclame geenszins de consument misleidt, geen inbreuk maakt op enige juridische / zelfdisciplinaire bepalingen en dat de klacht derhalve afgewezen dient te worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie die promotie voert voor de nieuwe “Grootmoeders Geheim Tomaat-Groenten met pasta & balletjes” soep van de adverteerder.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat het gamma Grootmoeders Geheim soepen het enige gamma in het assortiment Knorr soepen is dat stukken groenten bevat en dat alle andere gamma’s (klassieke soepen, Sensations soepen, enz.) gemixte soepen zijn, of romige soepen die geen of nauwelijks zichtbare stukjes groenten bevatten. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat voor deze soepen een nieuwe bereidingsmethode wordt gehanteerd die toelaat om significant grotere stukken groenten in de soep op te nemen en heeft kennis genomen van de afbeeldingen die de adverteerder ter staving hiervan aan zijn antwoord heeft toegevoegd.

Gelet op het voorgaande en op het feit dat de TV-spot beoogt over dit specifieke aspect van het gamma te communiceren, is de Jury van mening dat de verwijzing naar het gebruik van een vork een aanvaardbare visualisatie uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de TV-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de samenstelling van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Knorr Grootmoeders Geheim soep
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2013