UNILEVER – 17/12/2002

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont in close-up een gedeelte van het aangezicht van een vrouw dat besmeurd is met confituur, hagelslag, cacaopoeder en melk. Tekst : “Goûtez le plus savoureux des mensuels culinaires”. Onderaan wordt een exemplaar van dit tijdschrift afgebeeld met de vermelding : “Cuisine Créative. Nouveau. Maintenant dans votre librairie”, gevolgd door het website adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend, vulgair, belachelijk, seksistisch en getuigt van slechte smaak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het betreurt dat deze reclame een lezer niet beviel, maar dat inzake smaak niets moeilijker is dan het bekomen van eensgezindheid. De noties afstotelijk, vulgariteit en seksisme zijn subjectief en persoonlijk. Hij benadrukte dat het hier niet gaat om ethiek, noch om enige aantasting van de moraal.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van oordeel dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke of seksistische elementen bevat in de huidige maatschappelijke context. De beoordeling van een dergelijke boodschap in termen van vulgariteit, is persoonlijk en subjectief. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Cuisine Créative
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2002