UNILEVER – 14/06/2001

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont beelden van de oorlog 14-18. In de loopgraven haalt een geallieerde soldaat een blikje Zwan-worstjes uit zijn uniform en opent dit alsof het om een granaat gaat en gooit deze vervolgens naar de vijand, zijnde de Duitsers.
Plots stopt het vuurgevecht en men hoort muziek afkomstig van de overkant, waarop een van de soldaten met zijn verrekijker kijkt wat er gebeurt. Men ziet 2 Duitse soldaten dansen en een andere die worstjes serveert aan een officier. Vervolgens verschijnt de zin : “Zwan daar komt party van”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vertoont een gebrek aan eerbied ten aanzien van de oud-strijders.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij niet de bedoeling had om te choqueren, noch om geen respect te hebben ten aanzien van de oudstrijders. Hij heeft bevestigd dat in de reclame waarvan sprake het menselijk avontuur gebruikt werd, maar dat zij hierin niet verschilt met de literatuur, het theater of de film die tevens oorlog in beeld brengen. Hij heeft benadrukt dat de spot slechts een onverwachte glimlach uitmaakt in een gespannen situatie, een knipoog en wat surrealisme in een brutale wereld.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het feit dat de boodschap geen misprijzende elementen bevat ten aanzien van de oudstrijders van de bedoelde oorlog en gelet op het humoristisch aspect op het einde van de spot dat evenmin een beledigend element bevat, heeft de Jury geoordeeld geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Zwan
Media: TV
Onderzoekscriteria: Kleineren
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/06/2001