UNILEVER – 12/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-Spot toont een man die de sla in zijn groententuin water geeft op het ogenblik dat er een bulldozer komt aangereden. Hij probeert deze nog tegen te houden, maar tevergeefs want deze vernielt zijn ganse groententuin. Vervolgens wordt hij door een groepje jonge mensen getroost die hem een tas soep van het merk aanbieden. Hij knikt goedkeurend, waarna ze allen met hun tassen klinken. Verschillende kartons met soep van het merk worden getoond. Vervolgens ziet men dat de man zijn aanloop neemt en in het zwembad springt in het midden van de tuin waar zich voorheen de groententuin bevond. VO : ”Gedaan met zwoegen in je groententuin. Ziehier de nieuwe kant & klare soepen van Knorr. Voor 1 liter gratis soep, bel 0900/00111. Knorr, proef van het leven”.

Motivering van de klacht(en)

De natuurlijke voeding, de duurzame ontwikkeling en het milieu staan op het spel. De toon en de gevolgen van een dergelijke boodschap zijn verontwaardigend en choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij een metafoor gebruikt heeft met als onderwerp de vervanging van de groententuin door een zwembad om zijn boodschap krachtdadiger te maken. Hij liet weten dat hij een post test bij de consumenten heeft uitgevoerd waaruit bleek dat de metafoor correct ontcijferd werd, maar dat de vernielingen door de bulldozer door sommige consumenten als storend ervaren werden. Hij heeft derhalve onmiddellijk beslist om deze spot niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te zenden en heeft het scenario en de montage herzien om er de elementen die als agressief konden worden ervaren, uit te halen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de uitleg van de adverteerder , heeft de Jury geoordeeld geen opmerkingen te moeten formuleren gelet op het manifeste humoristische karakter van de spot en bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.
Ten aanzien van de gewijzigde spot heeft zij evenmin opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Knorr
Media: TV
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/11/2002