UNILEVER – 08/02/2005

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont 2 apen (man en vrouw) op de parking van een grootwarenhuis. De mannelijke aap is een hot dog aan het eten en men ziet een vlek saus (tomatensaus) op zijn T-shirt. De vrouwelijke aap is de inkopen in de koffer van de auto aan het laden terwijl plots een pak van het product in haar handen wordt gegeven en een mannenstem aan haar vraagt: “Dag mevrouw, zou u uw man ruilen voor een pak Omo”, waarop zij even twijfelt, maar vervolgens toch ja knikt. De mannelijke aap wordt door een hand op de achtergrond weggerukt en de hot dog valt op de grond. Mannenstem en tekst: “Omo verschijnt en ‘t vuil verdwijnt”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat een dubbele negatieve boodschap : men wekt de indruk dat men een man zomaar kan ruilen voor een wasproduct en anderzijds dat een man per definitie vuil is.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om de man in een slecht daglicht te plaatsen. De spot heeft een komische en ludieke inslag, hetgeen immers blijkt uit de gestileerde afbeeldingen van apen in een tekenfilm-context eerder dan de afbeelding van mensen in een realistische omgeving. Hij is de mening toegedaan dat iedere doorsnee consument voldoende onderscheidingsvermogen heeft om deze tv-spot in een juist daglicht te plaatsen zonder negatieve gevoelens over mannen op te wekken.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat binnen deze duidelijk karikaturale context, de spot niet van aard is om een verkeerde of negatieve boodschap te brengen en niet het risico inhoudt om door het grote publiek gepercipieerd te worden als een aantasting van de waardigheid of het beeld van de man. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Omo
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/02/2005