UNILEVER – 08/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont 2 mannen in een witte jas die in een industriële ruimte een test uitvoeren met een doorzichtige vaatwasmachine.
Mannenstem: “Wist u dat u met Sun en een vaatwasser een inspanning doet voor de natuur?” (tekst onderaan op scherm: “in vergelijking met handafwas. Voor een dagelijkse afwas van 12 personen. Bron GIFAM”). “Met een vaatwasser bespaart u tot 12000 liter water en met 100% oplosbare Sun hydro film zorgt u voor minder verpakkingsafval omdat voor Sun elke inspanning telt”. (Product wordt getoond met volgende tekst onderaan op scherm : “irriterend product. Respecteer de gebruiksaanwijzing”). “Win een terugbetaling van uw jaarlijkse waterfactuur. Kom deze week naar een Carrefour in uw buurt”.
Tekst onderaan op scherm: “Sun de vaatwasspecialist. www.sun-online.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beweert dat men 12.000 liter water bespaart door met een vaatwasser te wassen ipv met de hand (op de website spreekt men van 35 liter water besparing voor het afwassen van 12 messen en vorken) Men spreekt van besparing van tijd, geld, verpakkingsmaterialen,…. Wat de besparing op verpakking betreft, dient opgemerkt te worden dat elk tablet apart verpakt is in een doos. Besparing op tijd: men dient de tijd nodig voor het inladen en uitladen van de machine in aanmerking te nemen. Besparing op geld: er zijn verschillende producten nodig zoals 1 tablet per afwasbeurt + regenereerzout + glansmiddel+ onderhoud machine. Een afwasmachine is zeker handig, maar beweren dat het goed is voor het milieu lijkt onterecht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de beweringen dat men tot 12.000 liter water kan besparen met de vaatwasser, evenals de besparing van 35 liter water voor het afwassen van 12 messen en vorken, gebaseerd zijn op een perscommuniqué van GIFAM, dat hij als bijlage liet geworden, en waarnaar verwezen wordt in de tv-spot voor Sun. In dit communiqué schrijft men inderdaad: “Une vaisselle de 12 couverts, faite à la main, nécessite plus de 50 litres d’eau, alors qu’une machine n’a besoin que de 12 à 17 litres, soit trois à quatre fois moins d’eau. En faisant chaque jour une vaisselle en machine au lieu de la faire à la main, un ménage économise environ 12 m³ d’eau par an (…).” De adverteerder stelde dat deze feiten niet nieuw zijn en algemeen worden aanvaard. De adverteerder verwees daarbij ook naar een TV-spot van een concurrent, die gelijkaardige beweringen maakt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het persdossier van GIFAM op zich moeilijk kan worden beschouwd als afdoende en objectieve bewijsvoering.Zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht objectieve en verifieerbare bewijzen aan te leveren teneinde de correctheid van de beweringen die gevoerd worden in deze spot te staven.

De adverteerder bevestigde dat de spot niet meer wordt uitgezonden maar verzond desalniettemin als bijlage een onafhankelijke studie, uitgevoerd aan de universiteit van Bonn. Deze studie bevat een overzicht van het gemiddelde verbruik van water en elektriciteit bij handafwas en machine-afwas, waarin wordt aangetoond dat het waterverbruik bij handafwas tot bijna 7 maal hoger ligt dan dat bij machine-afwas. Ook het elektriciteitsverbruik ligt beduidend hoger.

De Jury heeft er nota van genomen dat het gemiddeld waterverbruik bij een handafwas veel hoger ligt dan bij een machine-afwas en derhalve in de spot niet ten onrechte wordt ingespeeld op de bekommernissen voor het milieu. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de TV-spot in kwestie.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Sun
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2008