UNILEVER – 07/06/2016

Beschrijving van de reclame

Deze spot naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2016, met deelname van de Belgische nationale ploeg maar zonder deelname van de Nederlandse, toont een man in een zetel die een bericht krijgt op zijn telefoon en begint te dagdromen.
De spot brengt vervolgens deze man en een andere man in beeld in split screen, de eerste in een volledig geel aangeklede kamer met een “yes” licht en de tweede in een volledig blauw aangeklede kamer met een “no” licht.
De eerste man is gekleed in de Belgische kleuren en zwaait met een Belgische vlag; de tweede man zit gewoon gekleed onderuitgezakt in de zetel.
Man 1: “Yes, den Dave wil de Rode Duivels zien!”
Man 2: “Nee, ik ben voor Holland.”
Man 1: “Zwanworstje per goal?”
De tweede man kijkt verlekkerd en verandert in een Rode Duivels-supporter met een pruik in de Belgische kleuren.
Beide mannen dansen vrolijk in het rond.
Man 1 + Man 2: “Holland doet niet mee, olé olé!”
VO: “Zwan, ongepland plezant!”, met een afbeelding van het product.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame ongeoorloofd ten aanzien van Nederlandse voetbalsupporters en haalt aan dat deze ten opzichte van elk ander land als volslagen inacceptabel zou worden beschouwd.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

De Jury is met name van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden aanzien als kleinerend ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep en aldus de menselijke waardigheid niet aantast.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Zwan
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/06/2016