UNILEVER – 06/10/2021

Beschrijving van de reclame

De spot begint met de tekst: « There’s just one … Cornetto (logo) ».
Men ziet vervolgens het gepromote product en de volgende tekst verschijnt onderaan het scherm zoals bij karaoke:
« Just one Cornetto
Give it to me
Give me Cornetto
From Italy ».
Op het einde opnieuw: « There’s just one … Cornetto (logo) ».

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat de tv-spot doet uitschijnen dat dit product afkomstig is uit Italië, terwijl het echter in Nederland geproduceerd wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Cornetto ijsjes wel degelijk in Italië gemaakt worden, op enkele bijkomende productiebatches na bij capaciteitsproblemen. In elk geval: niet in Nederland. De producent van Cornetto ijs bevindt zich meer bepaald te Caivano, dicht bij Napels.
Daarenboven ontstond de Cornetto in Italië. In 1959 zocht Spica, een ijsmaker uit de Gianturco-wijk in Napels, een manier om gevulde horentjes te verkopen waarvan het koekje niet meteen doorweekt zou zijn door het smeltende ijs. Hij bekleedde de binnenkant van de horentjes met een isolerend chocolade-laagje, en zou ze ook de naam “Cornetto” gegeven hebben. Het procedé van de met chocolade ‘gevoerde’ horentjes werd uiteindelijk door Unilever (Algida/Ola) verworven in 1976. En zo werd de Cornetto geboren in een ijsmakerij in Napels.
De melodie van de reclameclip (“O Sole Mio”) is eveneens afkomstig uit Napels, als knipoog naar de thuisstad van de Cornetto.
De tekst van de reclameclip: “Just one Cornetto … from Italy”, is dus correct, zowel naar herkomst als naar productie. Volgens de adverteerder moet de klacht dus worden geweerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van het merk Cornetto van de adverteerder onder meer vermeldt: “Give me Cornetto from Italy”.

Zij is van mening dat de reclame zich er aldus toe beperkt om het land van het product in kwestie in de verf te zetten, zonder hiermee echter meteen ook te claimen dat het product in kwestie exclusief in Italië geproduceerd zou worden.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken tekst van de reclame correct is, zowel naar herkomst als naar productie. Zij heeft er inderdaad nota van genomen dat Cornetto ijsjes wel degelijk in Caivano, in Italië gemaakt worden en dat de Cornetto ook in Italië ontstond, door toedoen van Spica, een ijsmaker uit de Gianturco-wijk in Napels.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Cornetto
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2021