UNILEVER – 05/11/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een vrouw in een douche, waarbij slechts haar gezicht en haar met schuim bedekte schouder zichtbaar zijn.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat het niet kan dat een vrouw zich bloot moet maken en tonen om een product te verkopen. Het lijkt net alsof een vrouw een stuk vlees is dat verkocht moet worden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze TV-spot onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot onder meer een vrouw in een douche toont, waarbij slechts haar gezicht en haar met schuim bedekte schouder zichtbaar zijn.

De Jury merkt op dat het product in verband staat met de getoonde beelden (douchegel – lichaam).

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat deze beelden niet aanstootgevend of onfatsoenlijk overkomen en geenszins van aard zijn om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Dove
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/11/2013