UNIGRO – 11/10/2016

Beschrijving van de reclame

De mailing bestaat uit verschillende documenten, waaronder twee specimen waardecheques, een brief en een flyer met op de achterkant de bestelbon.

De betrokken specimencheque zelf, die in het midden van de flyer is aangehecht, bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • “waardecheque”;
 • “Deze specimencheque geeft u recht op: Tachtig euro aan kortingen”;
 • “Als dank voor uw bestelling schenkt het directiecomité u dit bedrag aan kortingen in de vorm van aankoopcheques die u bij uw artikelen krijgt. Geldig op een volgende bestelling.”.

De begeleidende flyer bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • in een kader onderaan: “U bent geselecteerd als begunstigde van 2 cheques die u recht geven op waardevolle beloningen. Deze chèques moet u valideren voor (datum). Zodra we uw antwoord krijgen, worden uw cheques gevalideerd in de vorm van getrouwheidsbeloningen. Om uw cheques te valideren, gaat u als volgt te werk:
  1. Plaats een bestelling, voor om het even welk bedrag.
  2. Geef uw persoonlijke Geschenkcode (…) door bij uw bestelling.
  3. Uw cheques worden meteen gevalideerd.”;
 • op blz. 2: “Uw 1e cheque geeft u recht op: 80€ aan kortingen. Als dank voor uw bestelling krijgt u 80 euro in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”.
 • op de bestelbon zelf, in de rubriek ‘cadeau-aanvraag’: “Ja, ik bestel. Om mij voor mijn trouw te belonen, kent Unigro mij al mijn cadeaus en voordelen toe. 80 € aan kortingen (…)”.

De begeleidende brief bevat onder meer de volgende vermeldingen:

 • “Voor u: 2 waardecheques en een extra bonus!”;
 • “Uw eerste cheque geeft u recht op 80 euro aan kortingen in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat onderaan in een kader staat dat als men de vermelde code toevoegt aan zijn bestelling de cheques gevalideerd worden. Als evenwel blijkt dat hij de korting van 80 euro niet krijgt, zegt men dat deze enkel van toepassing is bij een volgende bestelling. Hij vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze mailing per post en op naam onder meer een korting op een volgende bestelling aankondigt van 80€ aan de hand van een specimen waardecheque. De reclame bestond uit verschillende elementen, waaronder twee specimen waardecheques, een brief en een flyer met op de achterkant de bestelbon.

De adverteerder is van oordeel dat in de verschillende documenten van de reclame voldoende gewezen wordt op het feit dat de korting van 80€ toegekend wordt in de vorm van aankoopcheques (die pas afgeleverd zullen worden samen met een eerste bestelling) en dus pas toepasbaar is bij een daaropvolgende bestelling. Hij verwijst hiervoor naar de diverse in de beschrijving van de reclame aangehaalde vermeldingen, die dit volgens hem duidelijk maken.

Door de vermelding ‘specimencheque’ is het voor de geadresseerde duidelijk dat het hier enkel om een voorafbeelding van de cheque gaat die hij pas zal ontvangen na zijn bestelling. In dat geval zal hij een titel ontvangen die recht geeft op een prijsvermindering.

Hij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie in geen enkel opzicht als een oneerlijke of misleidende handelspraktijk in de zin van de artikels VI.92 en volgende van het Wetboek van economisch recht kan worden bestempeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de verschillende bestanddelen van de mailing in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft dienaangaande onder meer vastgesteld dat in de begeleidende flyer en brief respectievelijk vermeld staan: “Uw 1e cheque geeft u recht op: 80€ aan kortingen. Als dank voor uw bestelling krijgt u 80 euro in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.” en “Uw eerste cheque geeft u recht op 80 euro aan kortingen in de vorm van aankoopcheques bij uw artikelen.”. Op de aangehechte specimencheque zelf staat bovendien het volgende vermeld: “Als dank voor uw bestelling schenkt het directiecomité u dit bedrag aan kortingen in de vorm van aankoopcheques die u bij uw artikelen krijgt. Geldig op een volgende bestelling.”.

De Jury is van mening dat aldus in de mailing in kwestie voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de aangehechte waardecheque een specimencheque is en dat de consument de eigenlijke aankoopcheques pas zal ontvangen samen met de artikelen van zijn eerst geplaatste bestelling, zodat deze pas toepasbaar zijn bij een daaropvolgende bestelling.

De Jury is derhalve van oordeel dat de mailing in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNIGRO
Product/Dienst: Unigro
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2016