UNIBET – CLUB BRUGGE – 19/03/2019

Beschrijving van de reclame

Het Twitterbericht van Club Brugge waarnaar de klacht verwijst bevat de volgende tekst:
“Speel niet als je niet kan verliezen.
Neem af en toe een pauze.
Maak de juiste keuze. Speel verantwoord.
@UnibetBelgium trotse partner van @ClubBrugge”.

Daaronder wordt gelinkt naar een spot die aanvangt met de tekst “Unibet en Club Brugge presenteren” op het scherm.
Vervolgens worden personen in beeld gebracht die in een zaal in een kring zitten en verschijnt de tekst “Brugge, 15 september 2018” op het scherm. Spelers van de betrokken club komen aan het woord.
Hans: “Hallo iedereen, ik ben Hans.
Iedereen: “Dag Hans.”
Hans: “Ik heb vorig jaar 15 slechte assists gegeven.”
Jelle: “Ik ben Jelle.”
Iedereen: “Dag Jelle.”
Jelle: “Ik ben al prof sinds 2006 en ik heb sindsdien al 159 wedstrijden verloren.”
Andere speler (fluisterend): “Laat het er maar eens uit.”
Brandon: “Dag iedereen, ik ben Brandon.”
Iedereen: “Dag Brandon.”
Brandon: “En met Club hebben we nog nooit een Champions League wedstrijd gewonnen.”
Daarna verschijnt de tekst “Monaco, 6 november 2018” op het scherm, en worden berichten over een 4-0 overwinning van de ploeg getoond met bijhorende audiocommentaren.
VO: “Geen winst zonder verlies. Hou je budget in de gaten. Maak de juiste keuze. Speel verantwoord. Unibet, trotse partner van Club Brugge.”
Tekst op het scherm: “Geen winst zonder verlies – Maak de juiste keuze – Speel verantwoord”, met onderaan logo’s van “Play Safe”, “18+” en de slogan “Gok met mate”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame lijkt de klager buiten proportie verkeerd.
Ze zet volgens hem duidelijk aan tot het blijven spelen tot je wint, niet opgeven, blijven proberen – ondanks de verliezen, ooit win je wel.
Daar waar deze boodschappen in een andere context als positief ervaren kunnen worden lijken ze hem in deze context uiterst gevaarlijk – zeker in het kader van gokken, waarbij het slechts een spel kan zijn als je de verliezen kan nemen en stoppen.
Volgens hem doet deze reclame (de video) het tegenovergestelde en is deze ronduit gevaarlijk, ondanks de bijhorende tekst van de account (Club Brugge) die het post.

Standpunt van de adverteerder

Unibet en Club Brugge deelden mee te menen dat de klacht berust op een verkeerde interpretatie van de communicatieboodschap en een verkeerd begrip van hun bedoeling bij het verspreiden van deze communicatie en dat de klacht een idiosyncratische interpretatie is van de klagende partij.
Hun bedoeling was om op een ludieke wijze duidelijk te maken dat de speler van kansspelen zich moet realiseren dat er niet enkel winst, maar zeker ook verlies mogelijk is. Dat er m.a.w. geen gegarandeerde winst is bij het spelen van kansspelen. Dit werd gedaan door te focussen op een aantal spelers van Club Brugge die vertelden over wat ze persoonlijk als een falen beschouwen (zoveel slechte assists, Club Brugge heeft nog nooit een Champions League match gewonnen, enz.).
Deze video toont bewust een atypische, sensibiliserende publiciteit, waarbij de focus veeleer ligt op (de kans op) verlies, dan op (de kans op) winst. De meeste kansspelbedrijven focussen veelal op winst, eerder dan de speler bewust te maken van de kans op verlies. De boodschappen op het einde van de video (“geen winst zonder verlies”, “hou je budget in de gaten”, “maak de juiste keuze”, “speel verantwoord”), die zowel auditief als visueel zéér sterk worden benadrukt, zijn volgens hen de kern van de sensibiliseringsboodschap.
Unibet en Club Brugge zien dan ook niet op welke manier hier zou worden aangezet tot overmatig gokgedrag dan wel het najagen van verliezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het Twitterbericht van de voetbalclub Club Brugge en in het bijzonder van de spot in samenwerking met kansspelbedrijf Unibet waarnaar wordt gelinkt, en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de betrokken partijen nota van genomen dat deze reclame-uiting een imagocampagne van het kansspelbedrijf en de voetbalclub betreft waarbij wordt beoogd om een atypische, sensibiliserende publiciteit te tonen, waarbij de focus veeleer ligt op (de kans op) verlies, dan op (de kans op) winst.

Zij heeft vastgesteld dat de spot spelers van de betrokken voetbalclub in beeld brengt die getuigen over wat ze persoonlijk als een falen beschouwen, waarna wordt verwezen naar een overwinning van de club, om te eindigen met de voice-over die zegt: “Geen winst zonder verlies. Hou je budget in de gaten. Maak de juiste keuze. Speel verantwoord.” en de tekst op het scherm: “Geen winst zonder verlies – Maak de juiste keuze – Speel verantwoord”, met onderaan logo’s van “Play Safe”, “18+” en de slogan “Gok met mate”.

De Jury is van mening dat aldus ook in de spot zelf voldoende duidelijk de nadruk wordt gelegd op de bewustmaking van de speler van kansspelen van het feit dat niet enkel winst, maar zeker ook verlies mogelijk is.

In tegenstelling tot wat de klager voorhoudt, is de Jury derhalve van mening dat er geen discrepantie bestaat op dit punt tussen de inhoud van de spot en de inhoud van het Twitterbericht.

De Jury is met name van oordeel dat de reclame-uitingen in kwestie niet van aard zijn om aan te zetten tot overmatig gokgedrag of tot het verder blijven spelen in de hoop geleden verliezen te compenseren en derhalve niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNIBET - CLUB BRUGGE
Product/Dienst: Campagne inzake kansspelen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/03/2019