UNIBET – 19/11/2015

Beschrijving van de reclame

De reclame bevat bovenaan het logo van de adverteerder en de naam “Unibet”.
Op de visual staat het logo van Unibet en het logo van het kansspel ‘Crazy Slots’ met daaronder in kleine letters “21+ Algemene Voorwaarden”. Daaronder in een groene balk de tekst “25 FREE SPINS & 200% BONUS”.
Tekst onder de visual:
“200% Bonus tot €300.
Registreer nu en zet in!”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat deze reclame van de adverteerder misleidend zou zijn aangezien men eerst moet storten vooraleer gebruik te kunnen maken van de promotie-aanbieding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat hij een door de Belgische Kansspelcommissie vergunde aanbieder is die onder diens toezicht staat en voldoet aan de toepasselijke vergunningsvoorwaarden en wetgeving. Zijn reclamebeleid is in overeenstemming met de richtlijnen en het beleid van de Belgische Kansspelcommissie, hetgeen gesteund is op de algemeen aanvaarde marketingpraktijken. Grote reclamecampagnes worden trouwens steeds ter informatie aan de Kansspelcommissie voorgelegd. De adverteerder hecht veel belang aan transparantie en wenst ook steeds duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren met zijn klanten. Van slechte wil of kwade bedoelingen is er in geen geval sprake.

De reclame werd via het medium Facebook gevoerd. Het spel in kwestie betreft een zogenaamd casinospel waarvoor in België een minimumleeftijd geldt van 21 jaar. De reclame is enkel gericht op spelers in deze leeftijdscategorie. De banner, alsook verdere doorverwijzingspagina’s, bevat duidelijk een link naar de toepasselijke voorwaarden en vermeldt ook de relevante leeftijdsbeperking.

Als de speler ervoor koos zich te registreren werd hij doorgeleid naar een registratiepagina alwaar hij per link de specifieke voorwaarden van de actie kon raadplegen. Deze link staat op goed zichtbare wijze bovenaan de pagina, net onder de bonuscommunicatie en kan dus gemakkelijk worden geraadpleegd.

Deze specifieke voorwaarden bevatten duidelijke regels omtrent minimum inzet, doorspeelvereisten, etc. In dit geval betrof het de vereiste inzet teneinde 25 ‘free spins’ te verkrijgen. Graag benadrukt de adverteerder dat de terminologie ‘free spins’ en het gebruik van welkomstbonussen gangbaar is in de gehele Belgische kansspelsector.

Gelet op de vermelding van het feit dat deze actie onderhevig was aan algemene voorwaarden, vermeld op de eigenlijke banner, dat deze algemene voorwaarden slechts 1 klik verwijderd waren en de verdere doorspeelvereisten uiteenzetten, kan de adverteerder niet inzien hoe deze actie misleidend kan geweest zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Facebookreclame in kwestie die onder meer de vermeldingen “25 Free Spins” en “200% Bonus tot €300” bevat, met daarbij in kleine tekst “21+ Algemene Voorwaarden”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat beide aspecten van de promotie – zowel de “25 Free Spins” als de “200% Bonus tot €300” – onderworpen zijn aan beperkende voorwaarden, onder meer wat betreft bedragen die de consument dient te storten op een spelersrekening, die op de website waarnaar gelinkt wordt kunnen worden geraadpleegd.

Gelet hierop is de Jury in eerste instantie van mening dat de benaming “free spins” van aard is om de consument te kunnen misleiden omtrent de juiste draagwijdte van dit onderdeel van de promotie.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de reclame in kwestie wel degelijk in zeer kleine letters naar het bestaan van voorwaarden verwijst.

Zij is echter van mening dat de wijze waarop dit op de Facebookreclame in kwestie wordt vermeld onvoldoende duidelijk is als verwijzing naar de specifieke beperkende voorwaarden waaraan de met de reclame aangekondigde promotionele actie onderhevig is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op deze punten, wat strijdig is met artikels VI.97 en VI.99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd in een groter lettertype te zullen vermelden dat het gaat om een aanbod onder voorwaarden.

Aangezien de adverteerder echter niet eveneens bevestigde de benaming “free spins” niet meer te zullen gebruiken, werd het dossier wat dit punt betreft aan de Raad voor de Reclame overgemaakt, overeenkomstig artikel 11 van het JEP reglement.

Adverteerder: UNIBET
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/11/2015