UNIBET – 15/01/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont verschillende spelen.

Voice-over: “Unibet weet dat niet alleen sportweddenschapen je hart sneller doen slaan en creëerde daarom het beste online casino van België. Met meer dan 600 opwindende games zoals ‘Book of Ra’, ‘Crazy Slots’ en ‘Mega Fortune Dreams’ en bloedstollende dicegames zoals ‘Dice Winner’. Geniet van de spanning op het betrouwbaarste en snelste platform. Stort nu €80, speel met €240 en ontvang tot 150 free spins. Voor sportweddenschappen en casino het beste platform in België, Unibet. Van spelers, voor spelers.”

Tekst op scherm:
“Casino
600
Snel
Spannend
Betrouwbaar
Stort €80
Speel met €240
+ 150 free spins
Unibet
Van spelers, voor spelers
21+ playsafe.be
Speel verantwoord.”

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukte dat de reclame de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de gemakkelijke toegang tot de site met online spelen voor geld aanprijst. Hij is verontwaardigd dat de kansspelen en andere casino’s aldus hun promotie kunnen voeren gelet op de gevaarlijke verslaving die ze met zich mee kunnen brengen. De toekomstige speler wordt aangezet tot spelen, niet door het loutere vooruitzicht om te winnen maar wel degelijk door een op een korting of een gratis karakter gebaseerde vorm van promotie te hanteren die van aard is om deze verslaving te doen ontstaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een door de Belgische Kansspelcommissie vergunde aanbieder van kansspelen is.

Hij wordt jaarlijks geaudit door een veelheid aan stakeholders zoals PWC, het Nederlands Metrologisch Instituut en eCogra, onder meer op de naleving van de aanbeveling van de Europese Commissie van 14 juli 2014 betreffende de beginselen ter bescherming van consumenten en gebruikers van onlinegokdiensten en ter voorkoming van onlinegokken door minderjarigen en de pan-Europese CEN-standaard inzake verantwoorde spelmaatregelen.

De adverteerder is lid van de Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), die actief wenst bij te dragen tot een betere reclame en marketing. Hij is tevens stichtend lid van het nationale preventieplatform www.playsafe.be dat heldere en correcte informatie aan spelers inzake verantwoord spelen wil bieden en bijstand biedt in het geval van overmatig spelgedrag.

De Unibet reclame betreft een promotie voor een zogenaamde bonus voor nieuwe klanten. Het gebruik van dergelijke acquisitiebonussen is een standaardpraktijk bij vergunde kansspelaanbieders in België.

Wanneer nieuwe klanten gebruik willen maken van deze bonus, rechtstreek via de Unibet website dan wel doorgeleid via een zogenaamde affiliate website, kunnen zij de geldende algemene voorwaarden op dezelfde pagina meteen raadplegen via een zogenaamde “roll-out” of uitklapkader. Wanneer de klanten de betreffende promotie selecteren, worden zij doorgeleid naar de specifieke bonuspagina waar zij meer gedetailleerde algemene voorwaarden kunnen raadplegen. De voorwaarden van de promotie (1. stortingsvereiste, 2. rondspeelvoorwaarde en 3. voorwaardelijk promotioneel aanbod (“tot X aantal spins”)) worden uiteengezet teneinde transparant te zijn.

Te allen tijde en op eender welke pagina op de website staat er een link inzake verantwoord spelen en de bescherming van de speler alsook een verwijzing naar www.gokhulp.be afgebeeld zodat klanten zich bewust zijn van de risico’s van kansspelen en onmiddellijk informatie kunnen raadplegen dan wel bijstand kunnen vragen om mogelijks overmatig spelgedrag meteen te kunnen aanpakken en opvolgen.

Ook op de eigenlijke promotiepagina staat deze informatie duidelijk aangegeven. De landingspagina op de website waar de promotie kan worden geraadpleegd en geactiveerd bevat directe hyperlinks naar de relevante pagina’s op de website waar verdere informatie inzake het verantwoord spelbeleid van de adverteerder alsook links naar de websites van de Kansspelcommissie en Gokhulp kunnen worden geraadpleegd. Tevens worden de contactgegevens van de klantendienst vermeld zodat de klant in contact kan treden met de adverteerder teneinde verder informatie of bijstand te vragen.

De adverteerder haalde tevens aan dat de reclame duidelijk de minimumleeftijd weergeeft (+21), een uitdrukkelijke verwijzing naar het preventieplatform “Playsafe.be” maakt en de slogan “speel verantwoord” in duidelijke lettergrootte vermeldt. Op deze wijze wordt de klant proactief gewezen op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de deelname aan kansspelen.

De reclame sluit volgens hem aan bij de bestaande best practices in de vergunde Belgische kansspelsector en wijkt op geen enkele manier af van andere gelijkaardige promoties die door vergunde kansspelaanbieders worden gevoerd. De reclame geeft tevens feitelijke informatie over de beschikbare casinospelen op het platform.
Gelet op het voorgaande kan de adverteerder niet inzien in welke mate de reclame klanten op ongeoorloofde wijze zou aanzette tot gokken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Enerzijds heeft de Jury vooreerst in herinnering gebracht dat het toegestaan is om reclame te maken voor een vergunde kansspelwebsite.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat de Tv-spot bepaalde spelen voorstelt evenals een promotioneel aanbod en dat de volgende vermeldingen op het scherm verschijnen: “21+”, “playsafe.be” en “Speel verantwoord”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury eveneens genoteerd dat de adverteerder, met name op zijn website, verschillende maatregelen heeft ingesteld opdat de consumenten zijn diensten op een verantwoorde en gecontroleerde manier zouden kunnen gebruiken.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie niet als dusdanig aanzet tot onverantwoord of overdreven speelgedrag.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de Tv-spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de Tv-spot onder andere het volgende vermeldt: “Stort nu €80, speel met €240 en ontvang tot 150 free spins.”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de reclame een promotie betreft voor een zogenaamde bonus voor nieuwe klanten en dat deze promotie onderworpen is aan algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de adverteerder en betreffen onder andere een stortingsvereiste, een verplichting om de bonus vrij te spelen alvorens het bonusgeld kan opgevraagd worden en voorwaarden om de winsten van free spins op te vragen.

De Jury heeft er echter nota van genomen dat de betrokken Tv-spot het bestaan van voorwaarden met betrekking tot het promotioneel aanbod niet vermeldt en evenmin verwijst naar de website van de adverteerder waar deze voorwaarden geraadpleegd kunnen worden.

De Jury is van mening dat deze voorwaarden een essentiële informatie uitmaken die de reclame nalaat te vermelden. Verwijzend naar haar eerdere beslissing in dit verband (Unibet 19/11/2015), is zij eveneens van mening dat de benaming “free spins” in deze context van aard is om de consument te kunnen misleiden omtrent de juiste draagwijdte van dit onderdeel van de promotie.

Zij is derhalve van oordeel dat de Tv-spot in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op deze punten en dus misleidend is in de zin van artikels VI.97 en VI.99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: UNIBET
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/01/2018