UMBERTO LIEGE – 25/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont 4 voertuigen met, op de achtergrond, stambomen. Daaronder, in een blauwe kader, stellen twee kleine logo’s een witte benzinepomp op een zwarte achtergrond en een wit blad van een boom op een groene achtergrond voor. Onder deze twee logo’s staan de waarden met tussen haakjes l/100km en g/km. Daaronder staat het Blue Drive logo en de slogan “pour le futur de tous les arbres”.

Motivering van de klacht(en)

1] Het gebruik van haakjes is verboden door het KB van 5 september.

2] Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat een klein blaadje van een boom CO2 voorstelt. Zo denk je als je in het bos rondwandelt niet meteen dat je overspoeld wordt door CO2, integendeel. Er is hier dus een inbreuk op de artikels 1, 3 en 13 van de milieureclamecode. Bovendien vormt het gebruik van deze symbolen een inbreuk op artikel 8 van het KB van 5 september 2001 aangezien de vermelding CO2 nergens voorkomt. Het eerste basisprincipe van de milieureclamecode is: “Alle reclame moet beantwoorden aan de wetgeving.”

3] Er zijn twee manieren om deze slogan te interpreteren : [A] men beschouwt « de bomen » vanuit een biologisch standpunt, [B] men beschouwt « de bomen » vanuit een « stamboom » standpunt (als verwijzing naar de gestileerde bomen op de achtergrond).

3A] In het eerste geval, is er een inbreuk op artikels 1, 2, 3, 4 en 7 van de milieureclamecode, want men kan niet bewijzen dat rijden met een Hyundai « le futur de tous les arbres » beschermt.

3B] In het tweede geval zou de slogan suggereren dat het gebruik van een Hyundai geen impact heeft op de volgende generaties, wat helemaal fout is en duidelijk een inbreuk op artikels 1, 2, 3 en 7 van de milieureclamecode aangezien deze voertuigen CO2 uitstoten in de atmosfeer, hetgeen bijdraagt tot de klimaatsverandering.

Standpunt van de adverteerder

Wat de vermeldingen van brandstofverbruik en CO2 uitstoot betreft en het gebruik van symbolen, deelde de adverteerder mee dat het niet opzettelijk was en dat hij rekening zal houden met de opmerkingen van de Jury. Wat de slogan betreft, deelde de adverteerder mee dat het duidelijk is dat wagens niet goed zijn voor de natuur maar dat de folder enkel ecologische modellen bevat. De slogan heeft als doel de mensen te sensibiliseren om na te denken over onze toekomst en over het behoud van de natuur voor onze kinderen. Op wereldvlak investeert Hyundai erg veel in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om de natuur te vrijwaren. Hij benadrukt eveneens dat hij niet de bedoeling had om de wet te overtreden en hij verontschuldigt er zich voor.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vier voertuigen van het merk voorstelt met daaronder, in een blauwe kader, twee kleine logo’s die een benzinepomp en een blad van een boom voorstellen. Onder deze twee logo’s, de waarden, met tussen haakjes, l/100km en g/km. Daaronder staat het Blue Drive logo en de slogan “pour le futur de tous les arbres”.

Ten eerste is de Jury van oordeel dat het gebruik van haakjes niet verboden is, daar dit niet van aard is om te consument te misleiden. De waarden in kwestie zijn uitgedrukt in l/100 km en g/km in overeenstemming met het koninklijk besluit van 5 januari 2001.

Anderzijds, wat het gebruik van symbolen voor het uitdrukken van de CO2 uitstoot en het benzineverbruik betreft is de Jury van oordeel dat deze symbolen duidelijk genoeg zijn voor de consument en geenszins van aard zijn om verwarring te creëren bij de potentiële klant.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze eerste twee punten.

Tenslotte, is de Jury van oordeel dat de slogan « pour le futur de tous les arbres », een absolute bewering uitmaakt die er impliciet op wijst dat de voertuigen in kwestie geen gevolgen zouden hebben voor het leefmilieu (hetgeen in werkelijkheid niet het geval is). Temeer daar twee van de voertuigen in kwestie niet binnen de categorie vallen die vastgesteld is door de overheid om recht te hebben op premies voor voertuigen die minder CO2 uitstoten. De advertentie is derhalve strijdig met artikel 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om deze bewering te verwijderen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UMBERTO LIEGE
Product/Dienst: Hyundai
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/02/2011