UMBERTO LIEGE – 10/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met de titel “Ontdek de nieuwe Hyundai Getz i-Blue Diesel” toont de wagen van het merk, met ernaast de volgende vermeldingen: de prijs en andere voorwaarden, de vermeldingen m.b.t. het brandstofverbruik en de CO-2 uitstoot, de vermelding “De goedkoopste propere wagen in zijn categorie”,…

Onderaan, de coördinaten van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De reclame geeft aan: “De goedkoopste propere wagen in zijn categorie”. Er is een inbreuk op de milieureclamecode want een propere wagen bestaat niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij zich voor deze advertentie gebaseerd heeft op verschillende persartikels, webpagina’s of anderen waar er een vermelding « voiture propre » stond, en waar men evenzeer op fiscaal vlak spreekt over « fiscale aftrekbaarheid voor propere wagens ». De adverteerder stelde dus niet in te zien op welke wijze zijn reclame in strijd zou zijn met de code op dit punt. Anderzijds, verduidelijkte hij dat hij de CO2-uitstoot alsook het brandstofverbruik heeft vermeld, zoals gevraagd door de JEP in het kader van een ander dossier. Tenslotte heeft hij eraan toegevoegd dat hij rekening zal houden met de opmerkingen van de Jury voor wat betreft de uitdrukking « propere wagen ».

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de vermelding « de goedkoopste propere wagen in zijn categorie » een absolute bewering uitmaakt die impliceert dat het product (voertuig Hyundai Getz i-Blue Diesel) waarvan sprake, geen gevolgen heeft voor het leefmilieu, wat niet het geval is. Het gebruik van zulke absolute beweringen in deze context is strijdig met artikel 7 van de milieureclamecode.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de advertentie, waarvan sprake te wijzigen en bij ontstentenis niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij rekening zal houden met deze opmerkingen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UMBERTO LIEGE
Product/Dienst: Hyundai
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/07/2008